Toâi tin Hoäi Thaùnh

DUY NHAÁT – THAÙNH THIEÄN

COÂNG GIAÙO – TOÂNG TRUYEÀN

BẢN TIN GIÁO HỘI

SỐ 62 (Năm II) (TUẦN TỪ 30.11 ĐẾN 07.12.2007)

 

NĂM PHỤNG VỤ 2008 .  MÙA VỌNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong số nầy.

 

1.     TIN TỨC HỘI THÁNH CÔNG-GIÁO

 

2.     GIỚI THIỆU

       TÀI LIỆU THẦN HỌC M ỤC V

             HỘI THÁNH NÓI VỀ AN TỬ                       

      T̀M HIỂU KINH THÁNH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                       CÁC LIÊN-HỆ CỦA THÁNH PHAOLÔ    

                                                                                                             VỚI GIÁO ĐOÀN CÔRINTÔ                                                                               

   VẤN ĐỀ HÔM NAY

                                                                       CHA ĐẺ CỪU DOLLY TỬ BỎ NHÂN BẢN VÔ TÍNH                                                                

                                                                    TRƯỚC KHÁM PHÁ TẠO TẾ BÀO GỐC TỪ DA NGƯỜI

PHỤ LỤC :

GỢI Ư SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT I MV.A

    

  PHỤ TRANG:         

VIỆT-NAM 7 NGÀY QUA

 

TIN TỨC HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

 

VỀ NHỮNG “TR̀ HOĂN” TRONG CÁC CHÍNH SÁCH ỦA ISRAEL LIÊN QUAN ĐẾN GIÁO HỘI

(AsiaNews 22.11) Sau khi Đức GM Pietro Sambi phát biểu sự “thất vọng” của Ngài về các chính sách của chính phủ Israel đối với Toà Thánh và Hội Thánh Công-giáo, nay đến lượt Đức GM Antonio Franco. Cả hai vị đều thay mặt Đức Thánh Cha ở Usrael,một vị giữ nhiệm sở cho đến năm 2005 và một vị là phái viên hiện tại. Sự đánh giá của cả hai vị Sứ Thần Toà Th1nh đều tương tự nhau, ngoại trừ một vài khác biẹt trong cách diễn tả: trong một cuộc phỏng vấn dành cho tờ Jerusalem Post, Đức GM Franco nói về “một thứ thất vọng” v́ “một thời gian dài như vậy để có được một thoả thuận”, và nói thêm rằng “những cảm giác thất vọng là tự nhiên”. “Điều đó cho mọi người thấy rơ người ta có thẻ tin cậy vào lời hứa của Israel đến mức độ nào!”. Cả hai Vị đều ám chỉ về thời giờ tốn phí một cách vô ích để cố gắng đạt được những cam kết. Các Ngài hy vọng có một bước tiến cụ hể trong lần gặp mặt sắp tới của Uỷ Ban hỗn hợp vào ngày 12 tháng 12. Chính giáo sĩ David Rosen cũng thừa nhận điều nầy và nói rằng: “kiên tŕ là dấu chỉ cho thấy sự cam kết của Vatican để có quan hệ tốt với Israel”.

VIÊN “BUỔI SÁNG HÔM SAU” KHÔNG PHẢI LÀ MỘT THỨ THUỐC CHỮA BỆNH

(CAN 22.11) Đức hồng y Jorge Medina Estevez,nguyên Tổng Trưởng Thánh Bộ Phương Tự và Kỹ Luật Bí Tích, nói rằng viên “buổi sáng hôm sau” [được coi là thuốc ngừa thai;thực chất là phá thai. BTGH] không phải là một loại thuốc, v́ nó chẳng chữa bất cứ bệnh ǵ”, bởi v́ “sự mang thai không pải là một căn bệnh”. Trong một hội thảo về chính sách công cộng và bảo vệ sự sống ở Chí-Lợi, Đức hồng y chỉ trích quyết định của chính phủ phạt những hiệu thuốc từ chối bàn loại nầy: “Ép buộc một công ty phải bán một sản phẩm là một hành vi phi dân chủ nghiêm trọng, nhất là khi chúng ta không nói về thuốc chữa bệnh, vỉ viên “buổi sáng hôm sau” không phải là thuốc điều trị, v́ nó chẳng chữa bất cứ loại bệnh nào”. Ngài cho biết đă gửi tài liệu khoa học tới bà tổng thống Michelle Bachelet hai dịp để cho thấy tính chất phá thai của loại viên nầy. Ngài lấy làm tiếc v́ bà đă không giữ lời hứa là chính phủ củ Bà sẽ không ủng hộ bất cư đề xuất nào nhằm hợp pháp hóa nạo phá thai.

SỰ PHẢN ĐỐI CỦA ÁI-NHĨ-LAN HẠN CHẾ EU ỦNG HỘ HỢP PHÁP HOÁ PHÁ THAI Ở CHÂU PHI

(CWNews 22.11) Chính phủ Ái Nhĩ Lan đă bày tỏ quan ngại về sự ủng hộ của Liên Minh Châu Âu đối với một sáng kiến hành động quốc tế có thể cổ vũ việc nạo phá thai hợp pháp ở các quốc gia Phi Châu. “Kế hoạch Hành Động Maputo”, một nghị quyết không ràng buộc được Liên Hiệp Châu Phi phê chuẩn vào tháng Giêng, kêu gọi các nước Phi Châu “ban hành các chính sách và khung luật nhằm hạn chế tỷ lệ nạo phá thai không an toàn” và để “chuẩn bị và thực hiện các kế hoạch hành động nhằm giảm thiểu tỷ lệ những sự có thai ngoài ư muốn và nạo phá thai không an toàn”. Những nhà tài trợ cho kế hoạch đă giải thích cụm từ ấy như một lời kêu gọi hợp pháp hoá nạo phá thai. Tại một hội nghị các bộ trưởng ngoại giao Châu Âu, phái đoàn Ái-Nhĩ-Lan đă chất vấn một tuyên bố của EU về ủng hộ Kế Hoạch Maputo, cho rằng nó có thể vi phạm một chính sách đă được thiết lập chống lại sự tán thành của EU về nạo phá thai ở các quốc gia khác. Trong một thỏa hiệp, các nhà lănh đạo Châu Âu đă nhất trí bày tỏ sự ủng hộ đối vơi Kế Hoạch Maputo “bên trong bối cảnh các chinh sách của EU”.

CHỦNG SINH VENEZUELA TUYÊN BỐ TRUNG THÀNH VỚI HỘI TH1NH

(CHIESA 22.11) Dưới ánh sáng của cuộc trưng cầu dân ư sắp đến, dự định vào ngày 2.12, về cải cách hiến pháp Venezuela, các chủng sinh của một giáo phận ở Venezuela đă gửi một bức thư tới HĐGM,bày tỏ ḷng trung thành của họ với các giám mục và với giáo huấn Giáo Hội về xă hội “vào thời điểm quyết định trong lịch sử đất nước”. Theo thông tin do Hội từ thiện mục vụ Công giáo quốc tế CAN (Trợ Giúp Giáo Hội Ngặt Nghèo), các chủng sinh tuyên bố trong thư họ gửi rằng họ chia sẻ quan điểm của các giám mục rằng các cải cách hiến pháp được đề ra là “không thể chấp nhận về mặt đạo đức” và “ không thể hoà hợp được với Đức Tin Kitô-giáo vàquan điểm của đức tin Kitô-giáo về con người và xă hội”. Các chủng sinh cám ơn các giám mục v́ đă cảnh bao “một cách mạnh mẽ và khôn do dự” về mối hiểm nguy nầy. Họ tiếp tục bày tỏ lo sợ rằng cải cách hiến pháp được đề ra sẽ dẫn tới một “sự tước bỏ phẩm giá con người và các quyền con người”. Họ trích dẫn tông thư Deus Caritas Est của Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI: “Chúng ta không cần một nhà nước quy định và kiểm soát mọi thứ, nhưng là một nhà nước…nh́n nhận một cách rộng răi và ủng hộ những sáng kiến hành động phát xuất từ các lực lượng xă hội khác nhau (28b).

LINH MỤC UCRAINA BỊ VẠ TUYỆT THÔNG

(CWNews 22.11) Thánh Bộ Tín Lư Đức Tin đă loan báo vạ tuyệt thông cho một linh mục nghi lể Ruthenian ở Ucraina. Cha Basil Kovspak cầm đầu Hội Linh Mục Thánh Josaphat Kuntsevych (SSJK), một tổ chức có liên hệ chặt chẽ với Hội Thánh Piô X [SSPX - phái duy truyền thống do giám mục Lefèbvre.BTGH] vốn hoạt động tích cực giữa các tín hữu Công giáo Byzantine ở Ucraina từ đầu thập niên 1990. Các giám mục SPPX  - chính họ đă bị vạ tuyệt thông v́ được tấn phong mà không được Toà Thánh phê chuẩn – đă truyền chưc linh mục cho SSJK. Đay là lần thứ hai thông báo vạ tuyệt thông đối với Cha Kovpak. Năm 2003, Đức TGM giáo chủ Giáo Hội Công giáo Ucraina, Đức hồng y Lubomyr Husar, đă ra vạ tuyệt thông cho vị linh mục ngang ngạnh nầy. Tuy vậy Ṭa Án Tối Cao Roma đă tuyên bố vạ tuyệt thông vô hiệu và hủy bỏ v́ thiếu h́nh thức giáo luật. Tháng 11 Đức GM SSPX đă truyền chức bất hợp pháp cho hai linh mục và bảy phó tế SSJK. Cha Kovpak bị vạ tuyệt thông do tham dự vào các lễ truyền chức nầy. SSJK có một chủng viện và 30 chủng sinh ở Lviv,Ucraina và đă nhờ các giáo sĩ SSPX hỗ trợ để đào tạo các chủng sinh.

CHỈ TRÍCH Ư TƯỞNG NHỮNG TRẺ KHÔNG CÓ BỐ TRONG DỰ LUẬT CÔNG NGHỆ SINH HỌC.

(CNS 22.11) Đức hồng y Cormac Murphy-O’Connor giáo phận Westminster nói ngày 19.11 rằng các điều khoản trong Đạo luật Thụ Tinh và Nghiên Cứu Phôi là “sai lầm nghiêm trọng”. Ngài chỉ trích các đề xuất cho phép các nữ đồng tính trở thành phụ huynh hợp pháp chung của những trẻ được tạo ra cho họ qua phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Trong một bức thư gửi báo The Times, một nhận bao của Luân Đôn, Đức hồng y nói: “Dự luật đề nghị bỏ đi sự cần thiết đối với những người cung cấp cho Thụ Tinh ống nghiệm được quan tâm đến nhu cầu có bố của đứa trẻ, khi xem xét một lần áp dụng phương pháp thụ tinh ống nghiệm  và trao quyền làm phụ huynh hợp pháp cho những người không có liên hệ sinh vật học ǵ với đứa trẻ kết quả của thụ tinh ống nghiệm. Điều nầy hủy hoại tận gốc rễ vị trí của người bố trong cuộc đời đứa trẻ và làm cho những quyền tự nhiên ủa đứa trẻ phải phụ thuộc vào những ước muốn của cặp [nữ đồng tính] đó”. Những nhà phê b́nh nói rằng đây là lần đầu tiên ông bố các trẻ em sẽ không được chính phủ Anh công nhận một cách nào đó.

BỊ ÁN TÙ BA NĂM V̀ ĐĂ KHÁNH THÀNH MỘT THÁNH ĐƯỜNG ĐƯỢC NHÀ NƯỚC CHO PHÉP

(AsiaNews 23.11) Cha Hoàng Dương thuộc giáo phận Xiwanzi (Hoa Bắc) bị kết an ba năm tù giam v́ đă tổ chức cử hành lễ cung hiến một thánh đường ở Guyuan. Bản án chỉ ra rằng một giấy phép xây dựng có hiệu lực đă được Văn Pḥng Tôn giáo vụ cấp để xây nhà thờ,nhưng Cha Hoàng là một lin mục “chui”, không gia nhập Hội Công Giáo Yêu Nưóc (CGYN). Giáo phận Xiwanzi là một phần của Giáo Hội ngầm, có khoảng 15.000 thành viên và nằm cách Bắc Kinh 260 cây số về phía Bắc, không xa biên giới Nội Mông. Tại vùng nây trong nhiều tháng công an đă tiến hành một chiến dịch chống lại các linh mục và giám mục từ Giạo Hội ngầm, theo sự xúi giục của Hội CGYN. Đức Cha phụ tá Yao Liang đă biến mất trong cuộc bố rap của công an ngày 30.07.2006; 20 tin hữu và 2 linh mục khác cũng bị bỏ tù. Cha Hoàng bị bắt ngày 24.07.2006 và bị biệt giam không cho thăm hỏi. Phiên ṭ xử Ngài được mở ngày 29.10.2007 và nhữn lời kết án được chính thức đưa ra. Ngài bị tố cáo là tổ chức hội họp phi pháp và sử dụng con dấu chính thức của giáo xứ mà không được chính quyền nhà nước cho phép.

TIẾP TỤC PHỔ BIẾN THÔNG TIN SAI LẠC VỀ CÁI CHẾT CỦA TERRI SCHIAVO

(CAN 23.11) Trên chương tŕnh TV “Tuần Nầy”, George Stephannopoulos, trong một cuộc phỏng vấn thượng nghị sĩ Fred Thompson, đă b́nh luận rằng sự hôn mê của Terri Schiavo chứng minh cho thấy Cô đă “chết năo”. Tờ The New York Times cũng đưa tin về cuộc phỏng vấn nầy, lập lại rằng sự hôn mê chứng minh rằng Terri đă “chết năo”. Điều nầy hiển nhiên là giả dối và gia đ́nh Terri yêu cầu các phương tiện truyền thông chấnm dứt ngay việc sử dụng cụm từ xúc phạm và sai trật nầy để mô tả t́nh trạng của Cô. Anh trai của Terri,Bobby Schindler, nhấn mạnh rằng chưa hề có bác sĩ nào chẩn đoán Terri đă chết năo. Kể cả nhữn kẻ đă viết báo cáo Terri bị hôn mê. Toàn bộ thông tin nầy có thể t́m và tiếp cận dễ dàng”. Giới truyền thông không tường thuật những hồ sơ bệnh án xác nhận rằng Terri có một lúc đă bắt đầu nói, hoặc các băng h́nh trao đổi với gia đ́nh Cô và những người chung quanh, tất cả những điều đó chứng minh rằng Cô hoàn toàn c̣n sống và hoàn toàn có trách nhiệm. Em gái Cô, Suzanne Vitadamo, nói thêm:” Terri là một người con gái,một người chị và một người bạn được nhiều người yêu mến và họ thấy đau buồn v́ Chị đă mất. Chị chỉ có cái tội là có tổn thương năo và phải nhờ cậy người khác chăm sóc. Thật đáng buồn, trong văn hoá ngày nay, điều đó khôn đủ để cứu Chị khỏi bị giết. Chị tôi là nạn nhân của một CHUẨN ‘CHẤT LƯỢNG SỰ SỐNG’ đang phát triển và nguy hiểm được dùng để quyết định xem ai được sống và ai phải chết”.

THẬN TRỌNG TRONG GIÁO DỤC NHÂN CÁCH NHẰM CỔ VŨ ĐỨC TRONG SẠCH

(UCAN 23.11) Các nhà tổ chức một hội thảo quốc tế nhấn mạnh việc phát triển đức trong sạch trong giới trẻ thông qua giáo dục nhân cách và nhấn mạnh vai tṛ của các bậc phụ huynh trong vấn đề nầy. Đức trong sạch là một “lối sống” “tôn vinh món quà tặng t́nh dục” và khám phá các quan hệ t́nh dục có ư nghĩa như “một phần của điều ǵ đó to lớn hơn, dẫn đến tiếp tục yêu thương”. Giáo sư khoa giáo dục Thomas Lickona thuộc Đại học quốc gia New York-Cortland, Mỹ, đă nói như thế trong bài phát biểu chủ chốt của ông trước 820 đại biểu tham dự Đại Hội Quốc Tế về giáo dục trong T́nh Yêu,T́nh Dục và Sự Sống, lần thứ hai, tổ chức tại thành phố Pasig, Đông Manila. Ông lưu ư: Sự khôn ngoan về đạo đức, sự mạnh mẽ trong tính cách và các hệ thống hỗ trợ luân lư là những “vốn qúy” trong việc h́nh thành đức trong sạch nơi giới trẻ. Ông nhấn mạnh rằng việc phát huy nhân cách tốt phải là ṇng cốt của giáo dục giới tính.

GIỚI THIỆU TÔNG THƯ MỚI CỦA ĐỨC THÁNH CHA VÀO NGÀY 30.11

(CAN 24.11) Văn Pḥng báo chí Ṭa Thánh thông báo rằng “ĐƯỢC CỨU RỖI NHỜ HY VỌNG”, tông thư mới của Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI sẽ được giới thiệu vào thứ sáu ngày 30.11. Việc giới thiệu văn kiện nầy, văn kiện thứ hai sau “Deus Caritas Est” sẽ được sự giám sát của Đức hồng y Georges Marie Martin Coottier, OP, nhà thần học đă nghỉ hưu của phủ Giáo Hoàng, và Đức hồng y Albert Vanhoye,S.J, giáo sư đă nghỉ hưu về Khoa chú giải Tân Ước Viện Kinh Thánh Giáo Hoàng. Đức hồng y Quốc Vụ Khanh Toà Thánh Tarcisio Bertone đă xác nhận những chi tiết đă được công bố trong báo chí Ư về việc công bố văn kiện giá hoàng. Tông thư “Spe Salvi” được cảm hứng từ thư của Thánh Paolô gửi tín hữu Roma và đề cập đến niềm hy vọng Kitô-giáo.

XEM XÉT VIỆC TIẾP NHẬN TÍN HỮU ANH GIÁO VÀ TIN LÀNH TRƯỞNG LĂO VÀO GIÁO HỘI

(CAN 24.11) Đức Thánh Cha thảo luận cách để giải quyết những yêu cầu của các con số ngày càng tăng những tín hữu Anh giáo và Tin Lành pháo Trưởng Lăo muốn gia nhập Hội Thánh Công giáo La Mă. Theo bào điện tử Times, Đức Thánh Cha, Đấng muốn biến sự tai hiệp nhất Kitô-giáo trở thành mục tiêu triều đại giáo hoàng của Người, đă gặp các hồng y trên khắp thê giới để xem xét thỉnh nguyện từ ba giám mục phái Trưởng Lăo và mộ nhóm tín hữu  nh giáo bảo thủ được tiếp nhận vào Hội Thánh.

ĐẠI HỌC GIÁO HOÀNG Ở ROMA GIỚI THIỆU ÂN BẢN MỚI CỦA TÔNG THƯ CHỐNG TÂN THUYẾT

(CAN 24.11) Ngày 27.11 Đại Học Giáo Hoàng Thiên Thần ở Roma giới thiệu một ấn bản mới tông thư chống lại Tân Thuyết (modernism) do Đức giáo hoàng Piô X, “Pascenđi Dominici Gregis”, trong một sự kiện do Hội Quốc Tế Thánh Tôma Aquinô tổ chức. Lần tái bản tông thư mà Đức giáo hoàng đă viết để chống lại những ảnh hưởng của Tân thuyết trong thần học và tư tưởng Công giáo, đang được phát hành bởi Antagalli với một bản dịch tiếng Ư được cập nhật, khiến cho văn kiện cả trăm năm tuổi nầy dễ đọc hơn. Phiên bản mới cũng gồm có cả một lời giới tiệu do giáo sư Roberto de Mattei thuộc Đại Học Châu Âu ở Roma giải thích không chỉ bối cảnh lịch sử của tông thư,mà c̣n cả sự thích hợp của văn kiện đối với “sự độc đoán của thuyết tương đối” đang lớn lên” đă bị Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI tố giác. Sách tái bản sẽ được giới thiệu bởi giáo sư De Mattei và Đức Cha Luigi Negri giáo phận San Marino-Montefeltro, người đă nói việc đọc lại tông thư nỗi tiếng nầy sẽ là cơ hội tuyệt vời để suy tư về bổn phận truyền giáo có khả năng đối thoại với thế giới hiện đại nầy.

KHÁNG CỰ LẠI VIỆC SỰ MỞ RỘNG TỰ DO THÁNH LẼ LA-TINH LÀ BẤT TUÂN VÀ KIÊU NGẠO

(CAN 24.11) Một giới chức Vatican, Đức TGM Malcolm Ranjith thuộc Thánh Bộ Phượng Tự và Bí Tích của Vatican, đă phê b́nh những hành vi của một số giám mục như là thàn kiến và kiêu ngạo v́ đă gây trở ngại cho cải tổ mới đây của Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI trong việc mở rộng tự do đối với việc sử dụng Thánh Lễ Triđentinô. Ngài nặng lời và coi như “bất phục tùng” trước phản ứng của nhiều Vị giám mục đối với Tự Sắc của Đức Thánh Cha khi Người băi bỏ những hạn chế dùng “nghi thức ngoại lệ” cũ của thánh Lễ. Đức TGM công khai chỉ trích hành động nầy “và cả sự nỗi loạn” của nhiều giám mục đang cố gắng hạn chế tiếp cận Thánh Lễ cũ và giải thích sai lạc ư tưởng của Đức Thánh Cha. Ngài nói rằng trong những kẻ chống đối gay gắt nầy, “một đàng ẩn tàng những thành kiến có tính ư thức hệ; đàng khác, là sự kiêu ngạo, là một trong những tội nghiêm trọng nhất”. Ngài nói: “Các giám mục, một cách đặc biệt, đă thề trung thành với Đức giáo tông, phải luôn gắn bó và trung thành với lời cam kết của ḿnh”. Damian Thompson viết cho tờ Daily Telegraph, đă bênh vực Tự Sắc của đức Th1nh Cha:” Bằn việc lơ là chào đón các sáng kiến hành động gần đây nhất của Đức Giáo Hoàng,  - hoặc tỏ ra bất cứ quan tâm thích thú nào đối với chúng, vượt qua câu hỏi hẹp ḥi làm thế nào quyền bính của các vị bị ảnh hưởng, các giám mục nước Anh và Xứ Wales đă xác nhận sự đánh giá thấp của Đức Thánh Cha về họ”.

ĐỨC GIÁM MỤC Ở Ả-RẬP PHÚC ĐÁP THƯ CÁC HỌC GIẢ HỒI GIÁO.

(CAN 24.11) Đức giám mục Công giáo gốc Thụy Sĩ Paul Hinder phụ trách tín hữu Công giáo trong toàn Bán Đảo Ả Rập đă công bố một bài viết nghiên cứu lời mời gọi đối thoại do 138 học giả Hồi giáo đưa ra trong một bức thư mở gửi các nhà lănh đạo Kitô-giáo khắp thế giới. Ngài kêu gọi có thêm tự do và an toàn cho thiểu số các Kitô-hữu ở Ả Rập Sê-Út và thêm  tự do cho các linh mục ngoại quốc được vào trong nước để phục vụ. Có khoảng 1,2 triệu Kitô hữu ở Ả Rập, đa số là tín hữu Công giáo người Phi Luật Tân đi lao động. Trong bài viết, Đức GM đă nghiên cứu nhiều điểm mà các học giả Hồi giáo đă nêu lên. [Bức thư Hồi giáo có tựa đề “Một Ngôn Ngữ Chung giữa chúng tôi và qúy vị”,mưu cầu xây dựng một mặt bằng chung được chia sẻ giữa Hồi giáo và Kitô giáo. Thư so sánh các bản văn từ kinh Thánh và Kinh Coran để lập luận rằng Kitô-hữu và tín đồ Hồi giáo cùng thờ phượng một Thiên Chúa. Thư nói cả hai tôn giáo đều tin vào “việc ưu tiên yêu mến và thờ kính Thiên Chúa trọn vẹn” và cả hai coi trọng sự yêu mến người thân cận và một thế giới hoà b́nh]. Đức GM yêu cầu làm rơ  xem sự yêu mến người thân cận và ḷng yêu mến Chúa ở trong cả hai tôn giáo có cùng ư nghĩa thế nào. Ngài gắn kết ḷng yêu mến người tân cận Kitô giáo với phẩm gía con người của mỗi cá nhân và quyền của người đó được lớn lên trong tự do. Ngài lưu ư rằng đối với Kitô-hữu, yêu mến người thân cận mở rộng tới cả kẻ thù, ngay cả khi người đó thuộc tôn giáo khác. Cụ thể Ngài nói bưc thư nầy đă không được gửi cho các nhà lăn đạo Do Thái : “Tôi ngạc nhiên rằng thư chỉ được gửi cho các nhà lăn đạo Kitô-giáo, mà không gửi cho các nhà lănh đạo Do Thái. Chẳng phải là bỏ qua một cơ hội sao?”. Xa hơn nữa, Ngài nhấn mạnh tính chất độc nhất vô song của Chúa Kitô chống lại những giải thích của Hồi giáo, vốn chỉ nh́n thấy Chúa Giêsu như một trong nhiều tiên tri : “Kitô-hữu không thể nh́n thấy Chúa Giêsu Kitô một cách đơn thuần là một trong các tiên tri, nhưng họ tuyên xưng nơi Người thiên tính như là Con Thiên Chúa Hằng Sống trong niềm tin vào Một Thiên Chúa trong Ba Ngôi”.

ĐỨC THÁNH CHA TIẾP KIẾN 400 NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI TỔ CHỨC LƯƠNG NÔNG QUỐC TẾ (FAO)

(Radio Vatican 23.11) Trong buổi tiếp kiến sáng 22-11-2007 dành cho 400 tham dự viên khóa họp toàn thể thứ 34 của tổ chức Lương Nông quốc tế, gọi tắt là FAO, có trụ sở ở Roma ĐTC Biển Đức XVI kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng nỗ lực chống nạn nghèo đói tiếp tục lan tràn trên thế giới.ĐTC đề cao nỗ lực của tổ chức FAO nhắm loại trừ tai ương nghèo đói trên thế giới , đồng thời nhận định rằng mục tiêu cao thượng này đ̣i phải cương quyết nh́n nhận phẩm giá nội tại của con người, trong mọi giai đoạn của cuộc sống. Mọi h́nh thức kỳ thị, nhất là những h́nh thức phá hoại sự phát triển nông nghiệp, đều phải bị loại bỏ v́ chúng là một sự vi phạm quyền cơ bản của mỗi người là được ”giải thoát khỏi nạn đói”. Sau cùng, ĐTC kêu gọi cộng đồng quốc tế t́m ra những phương thế và chiến lược giúp vượt thắng các cuộc xung đột v́ những khác biệt xă hội, những cạnh tranh chủng tộc và sự chênh lệch sâu rộng về kinh tế.”Theo tổ chức FAO, trên thế giới hiện có 850 triệu người tiếp tục bị đói hoặc thiếu dinh dưỡng. Cách đây vài năm, số người đói trên thế giới là 800 triệu người.

GIỚI TRẺ CAM-BỐT CHUẨN BỊ ĐÓN TIẾP VỊ LĂNH ĐẠO PHONG TRÀO TAIZÉ

(UCAN 24.11) Giáo Hội Công giáo ờ Nam-Vang đă thành lập một uỷ ban gồm chủ yếu giới trẻ để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm ngày  29.11 của Thầy ALOS LESER, lănh đạo cộng đoàn đại kết Taizé. Một thành viên Uỷ Ban nói:” Chuyến thăm của Thầy Alois thật sự ư nghĩa đối với Giáo Hội ở Cam-bốt, một dấu chỉ cho thấy GH Cam-bốt là một phần của GH hoàn vũ”. Những buổi cầu nguyện của Taizé bao gồm một cách đặc trưng việc hát lập đi lập lại hoặc hát những bài đơn giảm, suy niệm và suy tư về các đoạn Tin Mừng quanh thánh giá. Ánng sáng thường được để rất yếu và thông thường là dùng nến sáp. Maiocchi,một giáo dân thừa sai người Ư, cho biết phần lớn trong tám ủy viên uỷ ban đều là tín hữu Công giáo  trẻ đă ở tại Taizé một ít tháng. 

ĐỨC THÁNH CHA THÚC GIỤC 23 TÂN HỒNG Y TRỞ NÊN “TÔI TÁ”T̀NH YÊU.

(AsiaNews 25.11) Giáo Hội Công giáo có 23 Tân Hồng Y. Một nghi thức co tính gợi nhớ, gồm hơn 100 vị hồng y y phục đỏ tiá và hàng trăm giám mục,theo những cung giọng và các bài hát la-tinh tiến vào Đền thờ Thánh Phêrô. T̀NH YÊU - HIẾN DÂNG – TRUNG THÀNH - PHỤC VỤ : đó là những nhân đức mà Đức Giáo Hoàng cho rằng phải là những nét đặc trưng các công việc của những người mà chính lễ phục của họ biểu tương cho sự cam kết phục vụ Tin Mừng “đến đổ máu ra”,như được đọc trong công thức la-tinh mà tất cả các Ngài thề. Ơn gọi nầy được làm cho trở nên thấm thía hơn do cả Đức Than1h Cha lẫn Đức Tân hồng y Leonerdo Sandri trong diễn văn , khi các Ngài gơi lại việc các Kitô-hữu chịu đau khổ trên khắp thế giới, đặc biệt là tại Iraq, sự vi phạm tự do tôn giáo và những xúc phạm đến nhân phẩm. Với 23 vị Tân hồng y, Hồng Y Đoàn hiện có 201 thành viên[ 104 là người Châu Âu; 20 thuộc Bắc Mỹ; 34 là người Nam Mỹ; 18 Vị thuộc Châu Phi; 21 Vị Châu Á và 4 từ Châu Úc) , 120 vị được tham gia Mật Nghị bầu giáo hoàng. Trong các Tân hồng y có 2 Vị đến từ hâu Á: Oswald Gracias (Ấn Độ) và E,,anuel III Delly (Iraq)

TÂN GIÁM ĐỐC TỜ BÁO CỦA VATICAN

(CAN 27.11) Việc bổ nhiệm nhà trí thức Công giáo Gioavanni Maria Vian vừa qua làm tân giám đốc tờ Osservatore Romano đồng nghĩa với việc mở ra một kỷ nguyên mới cho việc xuất bản của Vatica, gồm cả việc cho ra báo điện tử. Osservatore Romano đưộc sáng lập năm 1861 theo yêu cầu của Đức giáo hoàng Piô IX để có tiếng nói chung, mấy tháng sau khi các quốc gia Toà Thánh bị mất theo sau việc nước Ư thống nhất. Phát hành hằng ngày bằng tiếng Ư, ban đầu tờ báo chỉ giới hạn lưu hành trong khoảng3.000 tờ,trong đó chỉ bán ra khỏng1.000 tờ. Ảnh hưởng hiện tại của tờ báo khá lớn lao cho dù nó phản ánh lập trường và những vấn đề mang rính phê b́nh của Vatican. Dù tờ nhật báo Vatican nầy không chủ trương thu lơ6i và hiế khi đăng quảng cáo,nhưng Ngài Vian đề nghị tăng số độc giả. Theo các nguồn tin Vatican, tờ báo được tân trang lại nhận dđược sự ủng hộ của Đức hồng y Quốc Vụ Khanh Tarcisio Bertone.

CÁC TỔ CHỨC CÔNG GIÁO PHI CHÍNH PHỦ HỌP MẶT TẠI VATICAN

(CAN 27.11) Nhằm đánh dấu kỷ niệm 40 năm tông thư Populorum Progressio, hơn 100 đại biểu từ các tổ chức Công giáo Phi chính phủ khác nhau sẽ tụ họp tại Vatican để tham dự Đại Hội Thế Giới lần thứ hai các Tổ Chức giáo hội đang hoạt động v́ công lư và hoà b́nh, diễn ra vào các ngày từ 30.11 đến 02.12, với tựa đề :”Toà Thánh và các Tổ Chức Công giáo phi chính phủ: HIỆN DIỆN - ẢNH HƯỞNG – KHÓ KHĂN và THÁCH THỨC trong Vũ Đài Quốc Tế”. Theo chương tŕnh, các thành viên tham dự gồm cả  Đức hồng y Quốc Vụ Khanh Toà Thánh, Đức TGM Celestino Migliore,quan sáty viên thường trực của Toà Thánh tại LHQ, Khâm Sứ Toà Thánh tại Cộng Đồng Châu Âu. Người ta cũng trông đợi sự tham dự của Caritas Quốc Tế,Viện Chính Sách Gia Đ́nh từ Tây Ban Nha và Tổ Chức Bảo Vệ Trẻ Chứa Sinh từ Anh quốc. Tất cả sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến ngày 01.12. Lễ bế mạc sẽ do Đức TGM Dominique Mamberti, Thư Kư về Quan Hệ với các Quốc Gia.

NHỮNG LẠM DỤNG PHỤNG VỤ GIÚP GIẢI THÍCH TỰ SẮC CỦA ĐỨC THÁNH CHA.

(CAN 27.11) Thư Kư Thánh Bộ Phượng Tự và Kỹ Luật Bí Tích, Đức TGM Albert Malcolm Ranjith noi rằng những lạm dụng trong phụng vụ và sự thiếu tôn trọng các tiêu chí với nghi thức b́nh thường của tánh Lễ giúp giải thích v́ sao Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đă quyết định “ mở rộng tự do” các cử hành phụng vụ theo nghi thức Thánh giáo hoàng Piô V. Ngài lưu ư rằng “qua năm tháng,phụng vụ chịu biết bao lạm dụng mà các giám mục khong thề hay biết” và v́ thế, “Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI không thể giữ im lặng được nữa”. Theo Ngài, sự chống đối giữa “những người duy truyền thống và những người đổi mới” không có y nghĩa ǵ trong Giáo Hội, nơi “hiện hữu một ḍng liên tục”.

CÁC  D̉NG TU Ở VENEZUELA CHỐNG LẠI NHỮNG THAY ĐỔI HIẾN PHÁP CỦA ÔNG CHAVEZ

(CWNews 27.11) Đại Hội Các Ḍng Nam Tu Sĩ và Nữ Tu Venezuela đă thống báo chống lại cuộc trưng cầu dân ư về 69 thay đổi trong hiến pháp do tổng thống Hugo Chavez đề nghị. Đại Hội tuyên bố: “Chúng tôi không được cho nhiều thời giờ để xem xét các thay đổi hiến pháp được đưa ra”. Diễn Đàn Tin Lành Phái Phúc Âm Venezuela cũng thống báo chống lại cuộc trưng cầuy dân ư nầy, mô tả nó là “không thể chấp nhận được về mặt đạo đức”. Ông Chavez đă áp lực để phê chuẩn những thay đổi trong hiến pháp, nhằm tăng thêm quyền lực cho tổng thống. Ông liên tục bị các giám mục Công giáo Venezuela chống lại.

CHIẾN DỊCH THÀNH LẬP NGÂN HÀNG MÁU CUỐNG RỐN Ở BAY AREA

(CNS 27.11) Quy tụ nhau lại trên các bậc thang Toà Thị Chính thành phố San Francisco, các học sinh trường Sơ Cấp Thánh Cêcilia cầm những con diều màu đỏ do các em làm để tưởng nhớ đến các bạn học đă qua đời v́ ung thư máu và để đánh dấu ngày khai mạc đợt vận động 2,5 triệu USD xây dựng ngân hàng máu cuống rốn đầu tiên ở Bay Area. Ngân Hàng sẽ cung cấp tế bào gốc để cấy ghép cho các bệnh nhân ung thư cũng như một lựa chọn cho việc ghép tủy vốn rất hạn chế trong việc cung cấp và gây đau đớn cho cả người cho lẫn kẻ nhận. Ngân hàng máu nầy được Hội Joanne Pang tài trợ, lấy tên gọi của một em lớp bốn Trường Thánh Cêcilia qua đời v́ ung thư máu năm 2003 khi được 9 tuổi.

VATICAN CHUẨN BỊ MỘT LOẠT MỚI CÁC ĐẠI HỘI VỀ PHÁT TRIỂN XĂ HỘI

(CNS 27.11) 40 NĂM sau tông thư của Đức giáo hoàng Phaolô VI về phát triển con người, “Populorum Progressio”, Vatican đang chuẩn bị tung ra một loạt mới các hội nghị và công bố về nghèo đói,tham nhũng, giải trừ vũ khí, nhà tù và đạo đức học về hệ thống thuế. Những đề xuất mới được thảo luậntại phiên họp khoáng đại ngày 20 – 21 tháng 11 của Hội Đồng giáo hoàng về Công Lư và Hoà B́nh, xem xét ảnh hưởng của tông thư năm 1967 và những thách thức mới xuất hiện kể từ ngày công bố tông thư. Trong một tuyên bố, Hội Đồng thông báo những đề xuất cho ít nhất bốn hội nghị quốc tế quan trọng về các chủ đề liên quan đến công lư và hoà b́nh thế giới

IRAN ĐỀ NGHỊ VATICAN LÀM TRUNG GIAN CHO CUỘC XUNG ĐỘT VỚI HOA KỲ

(CWNews 28.11) Tạp chí Time đưa tin:  Chính phủ Iran đang chuẩn bị đề nghị Vatican làm trung gian ngăn chặn một cuộc khủng hoảng có thể co trong quan hệ với Hoa Kỳ. Theo tờ Time, các nhà ngoại giao Iran đă sẵn sàng nhờ Toà Thánh làm trung gian trong các cuộc đàm phán nếu các quan hệ với Hoa Kỳ - vốn đang căng thẳng – có thể leo thang thành xung đột quân sự. Tin tức của Time không cho biết liệu Vatican có muốn làm trung gian chăng. Nhưng Đức giáo hoàng Biển Đức – cũng như vị tiền nhiệm Gioa-Phaolô II của Người – khôg ngừng lên tiếng chống lại các cuộc đối đầu quân sự. Thang 5, Đưc Thánh Cha đă tiếp kiến riêng nguyên tổng thống Iran Seyyed Mohammad Khatami. Sau lần gặp ấy, Vatican đưa ra một tuyên bố nói rằng cả hai đă thảo luận về cam kết chung “nhằm khắc phục những căng thẳng ngiê trọng đánh dấu thời đại chúng ta’.

PHÁI ĐOÀN VATICAN CÙNG THAM GIA HOÀ ĐÀM Ở ANNAPOLIS

(CWNeww 28.11) Đức GM Pietro Parolin, thứ trưởng, phụ tá cho Đức TGM Dominique Mamberti,Thư Kư Về Qua Hệ với các quốc gia, dẫn đầu một phái đoàn từ Toà Thánh tham dự hội nghị hoà b́nh Trung Đông ở Annapolis,Bang Maryland. Trong giờ Kinh Truyền Tin hằng tuần, Đức Thánh Cha lưu ư rằng “Người Israel và người Palestine, với sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, nhắm tới việc tái khởi xướng tiến tŕnh thương thuyết để t́m ra một giải pháp công bằng và vĩnh viễn cho cuộc xung đột mà qua 60 năm đă nhuốm máu vùng Đất Thánh và đem đên bao nhiêu là nước mắt và khổ đau cho cả hai dân tộc”.

ĐỨC GIÁO HOÀNG SẼ KHÔNG HỘI KIẾN ĐỨC ĐẠT-LAI LẠT-MA

(CWNews;CAN 28.11) Vatican đă thông báo: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI sẽ không hội kiến với Đức Đạt-Lai Lạt-Ma khi nhà lănh đạo Tây Tạng thăm viếng Roma vào tháng 12. Lời thông báo ngược với các tin tức đă lưu hành vào đầu tháng 11 và đă châm ng̣i cho những phản ứng giận dữ từ Bắc Kinh. Cha Feerico Lombardi, giám đốc văn pḥng báo chí Vatica, cho các phóng viên biết rằng “không có cuộc triều yết nào được trù tính” trong thời gian Đức Đạt-Lai Lạt-Ma đến Roma và Vatican chưa bao giờ chính thức loan báo các chương tŕnh như thế. Chế độ Trung Quốc không ngừng phản đối bất cứ cuộc gặp gỡ nào của các nhà lănh đạo trên thê giới với Đức Đạt-Lai Lạt-Ma, vố được coi như biểu tượng chính yếu cho hy vọng tự do của Tây Tạng. Đứ Thánh Cha đă tiếp kiến Đức Đạt-Lai Lạt-Ma vào tháng 10.2006,nhưng Vatican nhấn mạnh rằng đó chỉ là một “cuộc thăm viếng xă giao” và chỉ trao đổi về các vấn đề thuần tôn giáo.

CÁC GIÁM MỤC,LINH MỤC LỤC ĐỊA THĂM VIẾNG NƯỚC BỈ

(UCAN 28.11) Mười nhà lănh đạo Giáo Hội Công giáo từ lục địa Trung Quốc hiện đang làm chuyến hành tŕnh kéo dài hai tuần lễ đến nước Bỉ để học hỏi về quản lư Giáo Hội và công tác mục vụ. Viện Ferdiand Ḍng Ngôi Lời thuộc Đại Họccc Công giao Louvain đă mời năm giám mục và năm linh mục từ 10 giáo phận trong bảy tỉnh. Các Ngài đến Bỉ ngày 24.11 và sẽ lưu lại cho đến ngày 08.12. Hội CGYN và HĐGM Trung Quốc dàn xếp chương tŕnh với Viện thuộc Ḍng Ngôi Lời. Cha Jerom Heyndrickx Ḍng Trái Tim Vô Nhiễm Đức Maria, nguyên giám đốc Viện, cho biết trong thời gian ở Bỉ, sẽ có nhiều giám mục và chuyê gia về công tác mục vụ. Các Vị sẽ đi hành hương Lisieux và Lộ Đức (cả hai linh địa ở Pháp)

TỔNG GIÁO PHẬN ĐỨC CHỈ TRÍCH KẾ HOẠCH DỰNG TƯỢNG KHỔNG LỔ TRÊN ĐỈNH NÚI

(CNS 28.11) Tổng giáo phận Munich và Freising, Đức, dă hỉ trích các kế hoạch nhằm dựng một tượng Chúa Kitô khổng lồ trên một đỉnh núi ở địa phương: “Đây chỉ là một việc kinh doanh riêng tư do công ty đang quản lư khách sạn ở đó và muốn cung cấp một chỗ để cử hành một phần trong gói tổ chức lễ kết hôn. Điều nầy chống lại truyền thống xứ Bavière không muốn có những bức tượng khổng lồ như thế, do chẳng phù hợp với các cảnh quan. V́ vậy mà Tổng giáo phận Công giáo và giáo hội Tin Làn địa phương đều chống lại việc nầy”. Kế hoạch trên muốn dựng một bưc tượng cao 150 feet (hơn 45 mét) trên núi Ambona, gần khu nhỉ dưỡng Ba Reichenhall.

VIỆN TRƯỞNG CHỦNG VIỆN YUJIANG BỊ BẮT.

(AsiaNews 28.11) Cha Zeng Zhongliang,viện trưởng chủng viện giáo phận Yujiang, đă bị bắt giữ đă hai ngày rồi cùng với và chủng sinh của Ngài tên là Hoàng B́nh, trong một cuộc thăm viếng tỉnh Quảng Đông. Hiện tại, cả hai đang bị giam tại một nhà tù ở Yujiang. Cả hai bị bắt sau khi hàng giáo sĩ tổ chức một hội nghị do Cha Zeng tổ chức ở thành phố Fuzhou. Vị linh mục làm nhân danh giám mục giáo phận đang bị quản thúc tại gia. Giáo phận Yujiang có một số lớn tín hữu và linh mục - ước lượng khoảng 15.000 - thuộc Giáo Hội thầm lặng; những tín hữu Công giáo vốn không đăng kư với Hội CGYN và v́ vậy không được chính quyền thừa nhận.

TÔN PHONG CHÂN PHƯỚC NỮ TU LINDALVA [Lindalva Justo de Oliveira : 1953 – 1993]

(Zenit 27.11) Linh tộc Thánh Vinh-Sơn Phaolô có thêm một chân phước vào ngày 2.12 tới đây với việc tôn phong Chân Phước cho một Nữ Tử Bác Ái,Nữ tu Lindalva,Ba-Tây, là một người tử đạo v́ đức trinh khiết. Quả thực,bên cạnh việc đổ máu ra tử v́ đạo v́ những nguyên do bách hại Kitô-hữu, Giáo Hội Công Giáo c̣n công nhận tử đạo v́ đức trinh khiết, một truyền thống có niên đại từ những thế kỷ đầu Kitô-giáo. Theo nhân loại học và thần học Kitô-giáo, thân xác không chỉ là một « đồ vật » đơn thuần, mà c̣n là « Đền Thờ Chúa Thánh Thần », v́ thế, kẻ nào bạo hành với thân thể một người nữ,là xúc phạm đến con người và nội tâm của người đó. Ngoài ba lời khấn nghèo khó, trinh khiết,vâng lời, các Nữ Tử Bác Ái c̣n lời khấn đặc biệt là phục vụ người nghèo. Những lời khấn nầy được lập lại hằng năm. Giáo luật công nhận cộng đồng nầy như một Tu Hội Tông Đồ. Sinh trong một khu phố rất nghèo,ngày 20.10.1953 ở Bang Rio Grande,Ba Tây, nhập Nữ Tử Bác Ái 1988. Được sai đi phục vụ ngựi nghèo tại một bệnh viện huyện ở Salvador de Bahia, coi sóc 40 cụ già. Ngày 9.04.1993,Ngài tham dự một nghi thức thống hối và v́ bảo vệ đức tring khiết, Ngài đă bị một trong những người dưỡng lăo dùng dao đâm chết. Lễ kính Ngài sẽ là ngày 07.01.

 

 

 

 

HỘI THÁNH NÓI VỀ AN TỬ

Điều ǵ phải đến, rồi sẽ đến,không thể né tránh được,nhất là trong thời đại bùng nổ thông tin nầy. AN TỬ không hề là một vấn đề đơn giản, dễ giải quyết, hoặc có thể áp đặt bằng đô ba câu trích từ Giáo Lư hoặc Kinh Thánh. Đây là một vấn đề mang đủ chiều kích  thần học - triết lư – xă hội(và cả kinh tế nữa). Hơn thế, nó được đặt ra khi con người đứng trước lựa chọn hết sức khó khăn, đặc biệt khi con người không c̣n nhiều khả năng làm chủ ư chí và lư trí của ḿnh. BTGH muốn giới thiệu ở số đầu của Năm Phụng Vụ mới 2008 một số những nền tảng suy tư về vấn đề AN TỬ, TỰ TỬ CÓ TRỢ GIÚP, có thể hỗ trợ công tác mục vụ khó khăn nầy.

 

1. GIÁO HUẤN CĂN BẢN CỦA HỘI THÁNH CÔNG-GIÁO.

Một tuyên bố về An Tử năm 1980 của Thánh Bố Tín Lư Đức Tin.

2. TẤT CẢ MỌI SỰ SỐNG CON NGƯỜI ĐỀU BẤT KHẢ XÂM PHẠM

Các trích đoạn Tông Thư Evangelium vitae của Đức giáo hoàng Gioan-Phaolô II,công bố năm 1985

3. KÍNH TRỌNG NGƯỜI CẬN KỀ CÁI CHẾT

Một văn kiện của các giám mục Pháp năm 1991 về sự tôn trọng con người đang đối diện với cái chết

4. KITÔ-HỮU VÀ NGHỆ THUẬT CHẾT

Điều chính yếu của một suy tư giáo lư cho người lớn của các giám mục Đức

5. AN TỬ VÀ TRANH LUẬN CÔNG KHAI

Toàn bộ các bài nói chuyện của các giám mục Canada,Pháp,Bỉ về hợp pháp hoà an-tử   năm 1994

6. ĐỐI DIỆN VỚI GIỜ CHẾT

Chính yếu mụ vụ năm 2001 của các giám mục bang Illinois về sự kết thúc đời sống.

 

 

I.                    GIAO HUẤN CĂN BẢN CỦA HỘI THÁNH CÔNG-GIÁO

 

Tuyên bố về An Tử của Thánh Bộ Tín Lư Đức Tin.

Dẫn nhập

Ngày 05.05.1980, Thánh Bộ Tín Lư Đức Tin, sau rất nhiều bàn bạc và thăm ḍ ư kiến các chuyên gia, đă công bố Tuyên Ngôn về An Tử (jura et bona). Văn kiện nầy nhắc lại tính cách linh thiêng của sự sống, hồng ân Chúa ban tặng, mà con người không bao giờ được lấy làm của riêng cho ḿnh. Bởi v́ văn bản nầy được trích dẫn rất nhiều trong các tài liệu của Giáo Hội sau đó về An Tử, cho nên chỉ xin tóm tắt và đưa ra cái nh́n về văn bản.

Tóm tắt.

  Với những tiến bộ của y khoa, vấn đề An Tử được đặt ra một cách sắc sảo hơn. Con người cảm thấy bất lực trước những đau đớn mà thỉnh thoảng nó buộc phải chịu đựng. An Tử lúc ấy hiện đến với nó như phương tiện để làm chấm dứt những đau khổ được coi là không thể chịu đựng nỗi nầy. An Tử - hành vi được đặt ra (hoặc bị bỏ qua) trong ư định ban cho cái chết để loại bỏ đau đớn – th́ không tương thích với đức tin Kitô-giáo, bởi v́ nó nghịch lại với sự sống. Trong những t́nh huống khó khăn, Hội Thánh đề nghị một sự trợ giúp và đồng hành các cơn đau đầy yêu  thương. Hội Thánh ủng hộ việc sử dụng thuốc giảm đau để giúp người bệnh bớt đau, cho dù trong một số trường hợp điều ấy khiến cho cái chết đến mau hơn. Hội Than1h c̣n nhấn mạnh đến tầm quan trọng phải phân biệt rơ một cách điều trị, nhất là khi đặc biệt vất vả, có tương xứng với những lợi ích mà nó có thể mang lại cho người bệnh hay không. Mọi quyết định trong lănh vực nầy phải được đưa ra trong sự tôn trọng phẩm giá con người lớn nhất.

Viễn cảnh.

   Ngay từ cuối thế kỷ 19,Hội Thánh đă chống lại những phong trào đầu tiên vận động An Tử “tự nguyện”. Nhưng trong thập niên 1970, các phong trào nầy mở rộng, nhất là trong các nước giàu, những nước hưởng nhiều nhất các tiến bộ y khoa và công nghệ. Để giúp các giám mục và các tín hữu đối phó tốt hơn với t́nh h́nh mới nầy, Thánh Bộ Tín Lư Đức Tin đă xác định nghĩa của từ “An Tử” và đề xuất một suy tư về “việc sử dụng cân xứng các phương tiện chữa trị”.

 

II.                  TẤT CẢ MỌI SỰ SỐNG CON NGƯỜI ĐỀU BẤT KHẢ XÂM PHẠM

 

Các trích đoạn Tông Thư Evangelium vitae của Đức giáo hoành Gioan-Phaolô II

Dẫn nhập

 Tháng ba năm 1995, Đức giáo hoàng Gioan-Phaolô II đă công bố tông thư Evangelium Vitae. Như thế Người đă trả lời cho các hồng y, những vị mà qua một cuộc bỏ phiếu nhất trí trong một hội nghị hồng y ngoại lệ vào thán 4.1991, đă đề nghị với Người “tái khẳng định với quyền bính của Đấng Kế Vị Thánh Phêrô, giá trị của sự sống con người và tính chất bất khả xâm phạm của nó, có tính đến những hoàn cảnh hiện tại và những mối đe doạ thủ tiêu nó ngày nay” (EV 5). Chúng ta chỉ đư ra những trích đoạn của văn bản nầy nói chuyên biệt về vấn đề an tử.

Tóm tắt.

  Ngày nay, ngay khi có một đau đớn khôn thể chịu đừng nỗi, th́ một số người lại đ̣i một quyền được chết, quên đi rằng sự sống là một quà tặng của Thiên Chúa. Họ quyêt1 định t́m đến An Tử hoặc là “tự tử có trợ giúp”, hành vi mà chúng ta không được lẫn lộn với sự từ bỏ việc chạy chữa tận t́nh. Trong các trung tâm chăm sóc giảm đau, những người hấp hối được theo sát giúp đỡ cho đến khi chết trong phẩm giá và yêu mến. Các thầy thuốc có thể dùng những thuộc giảm đau trong cuộc chiến chống cơn đau trong mức độ các thuố giảm đau nầy nhắm xoa dịu chứ không làm mau chết hơn. Chiếm hữu cho ḿnh quyền làm cho một ai đó chết, đó chính là liều lĩnh làm mất cân bằng những xă hội của chúng ta chẳng đoái hoài công lư: kẻ mạnh định đoạt sự sống của kẻ yếu. Tận đ1y ḷng ḿnh, con người bất kể đang ở t́nh trạng nào, cũng chờ đợi nơi người khác một sự nâng đỡ để tiếp tục hy vọng, với việc dựa trên lời hứa phục sinh mà Chúa Giêsu để lại cho chúng ta.

Viễn cảnh.

  Trong tông thư của Người, Đức giáo hoàng hay trích dẫn tuyên ngôn Iura et bona, nhất là để nhấn mạnh những phân biệt cần có khi người ta định nghĩa an tử là ǵ. Ngôn ngữ mà Người sử dụng, cũng cho thấy thẩm quyền biệt lệ của giáo huấn về vân đề nầy : « Ta xác nhận rằng an tử là một vi phạm nghiêm trọng Luật Thiên húa... Giáo lư nầy được đặt nền tảng trên luật tự nhiên và trên Lời Chúa được viết ra ; lời ấy được truyền lại qua Truyền Thống của Giáo Hội và được giảng dạy bời Huấn Quyền Hội Thánh b́nh thường và phổ quát »(EV 65).

 

 

III.             KÍNH TRỌNG NGƯỜI CẬN KỀ CÁI CHẾT

Một văn bản của các giám mục Pháp.

Dẫn nhập

 Ngày 23.09.1991, Ban Thưiờng trực HĐGM Pháp đă công bố một tuyên ngôn có tựa đề « Kính trọng người cận kề cái chết ». Văn bản nầy lên án mọi h́nh thức an tử, nhận mạnh tầm quan trọng của phtrào các điều trị giảm đau và khẳng định lần nữa lập trường của Gío Hội về việc dùng các thuốc giảm đau nhằm xoa dịu cơn đau.

Tóm tắt

   Việc loại bỏ mọi đau đớn là điều không thể có. Trong những trường hợp cùng cực, phải đặc biệt chú ư tới bệnh nhân và t́m những phương pháp xoa dịu một cách sáng tạo. Trong một số t́nh huống, việc cho bệnh nhân ch́m vào giấc ngủ nhân tạo là chính đáng, nhưng trong lănh vực nầy phải chứng tỏ được một sự nhận thức rơ lớn lao. Đối diện với những bệnh nhân mắc chứng nan y hoặc các bệnh nhân cao tuổi (trở nên rất lệ thuộc hoặc bị lú lẫn), Hội Thánh nhấn mạnh tầm quan trọng việc khuyên nhủ người đang chịu các cơn đau, điều nầy rất thường giải thoát người bệnh khỏi ước muốn chết. Thỉnh thoảng gây ra cái chết có thể giống như một hành vi thương xót. Tuy nhiên, ḷng thương xót đích thực ở tại t́m kiếm nơi tha nhân tính nhân bản của ḿnh, kể cả là đă bị thay h́nh đổi dạng. Nhượng bộ một ḷng thương xót sai lầm dẫn tới tội sát nhân. Hội Thánh, - và không chỉ duy nhất có Hội Thánh – xác tín rằng sự kiện hớp pháp hóa an tử có nguy cơ hủy hoại nền tảng trật tự pháp lư của chúng ta. 

Viễn Cảnh

  Tuyên ngôn nầy đă được công khai trong khuôn khổ cuộc tranh luận do đề nghị giải pháp « về trợ giúp người hấp hối » khơi dậy. Đề nghị nầy, vào tháng 4.1991, đă được đưa ra cho Quốc Hội Châu Âu, do Ủy Ban Mội Trường, Y Tế công cộng và bảo vệ người têu dùng.

 

 

IV. KITÔ-HỮU VÀ « NGHỆ THUẬT CHẾT »

Cơ bản một suy tư của các giám mục Đức về nghệ thuật chết của Kitô-hữu.

Dẫn nhập

  Trong cuốn Giáo Lư cho người trưởng thành, các giám mục Đức đề cập vấn đề an tử. Các Ngài sếp nó vào khuôn khổ một suy tư về điều răn thứ năm, và chính xác hơn, là dưới đề mục “chăm sóc người bệnh và người hấp hối”.

Tóm tắt.

   Cáci chê của chúng ta phải được thấy rơ dưới ánh sáng của đức tin nơi Thiên Chúa và nơi Chúa Kitô, Đấng đă chết và đă sống lại. Những tiến bộ của y học giúp chữa lành bệnh tật là rất tôt lành, nhưng khi người ta cứ gắn bó với việc từ chối REPOUSSER cái chết bằng mọi phương tiện, th́ điều đó làm đặt lại vấn đề chính ư nghĩa của cái chết. Phải phân biệt an tử thụ động với an tử tích cực : trong trườn hợp thứ nhất, người ta để cái chết tự nhiên đến, không có thôi thúc của thuốc men; trong trường hợp thứ hai, người ta làm cho kết thúc sớm sự sống. Giúp những người rất cao tuổi và những bệnh nhân ở giai đoạn cuối, đó là giúp cho họ chấp nhận sự hạn chế củ họ. Sự chấp nhận nầy có thể mang nhiều h́nh thức. Hợp pháp hoá an tử có nguy cơ thay đổi mục đích của hoạt động y khoa là duy tŕ chứ không phải là hủy bỏ sự sống.  Kitô-hữu phải tiếp tục làm chứng về niềm hy vọng của ḿnh vào t́nh yêu Thiên Chúa, với việc tận tâm phục vụ bên cạnh các bệnh nhân và người hấp hối.

 

 

V. AN TỬ VÀ TRANH LUẬN CÔNG KHAI

Tham luận của các giám mục Canada,Pháp và Bỉ trong tranh luận công khai về an tử.

 

Dẫn nhập.

   Ngày 26.10.1994, các phát ngôn nhân của HĐGM Công Giao Canada (CECC) đă tŕnh bày quan điểm của CECC trươc Uỷ Ban Thượng Viện Canada về việc giúp đỡ cho tự tử và an tử. Sua đây là tóm tắt tham luận của Đức GM Marcel Gervais, thành viên uỷ ban các vấn đề xă hội; của Đức GM Bertrand Blanchet, thành viên Hội Đồng thường trực CECC và của Cha Ron Mercier, chuyên viên về đạo đức học căn bản và đạo đức học xă hội. Xin cũng giới thiệu lập trường của các HĐGM Pháp và Bỉ về viếc hợp pháp hóa an tử.

Tóm tắt.

   Đức GM Gervais đư ra những định nghĩa chính xác về an tử thụ động và tích cực, của tự tử và trợ giúp tự tử. Đức GM Blanchet giải thích rằng sự sống là một ân sủng được giao pho cho con người và đến lưột ḿnh, co người ban tặng sự sống. Cha Mercier cho thấy rằng ước ao của con người nhằm kiểm soát và chọn lựa thời điểm chết làm đặt lại vấn đề sự tự do của cá thể và các nền tảng của xă hội chúng ta. Đức GM Gervais phát biểu lầ thứ hai để giải thích rằng sự đu khổ là thuộc bản chất sự sống và rằng con người phải khám phá ra chiều kích xă hội của đau khổ, từ đ1 thấy được tầm quan trọng của những điều trị giảm đau. Đức GM Blanchet trở lại trên sự kiện rằng cái chết không phải là một chuyện cá nhân, mà nó liên quan đến tất cả mọi người. Ngài đưa ra một danh sách những hậu quả cho xă hội và nhất là cho những người nghèo nhất, về sự mềm yếu của luật pháp đối với an tử và tự tử có trợ giúp.

Viễn cảnh.

  Trướ phần tham luận nầy, CECC đă truyền đạt tới Uỷ Ban Thượng Viện một hồi ức tựa đề “ Sự sông và sự chết trong một cộng đồng cảm thông”. Các phát ngôn nhân của CECC lấy lại các ư tưởng chính của ghi nhớ nầy để giới thiệu suy tư của Hội Thánh về những khía cạnh đạo đức, triết lư và muục vụ của vấn đề nầy.

 

 

VI. ĐỐI DIỆN VỚI GIỜ CHẾT

Những điều chính yếu trong một thư mục vụ của các giám mục Illinois về giờ chết.

 

Dẫn nhập.

Ngày 29.05.2001,các giám mục Bang Illinois,Hoa Kỳ, đă công bố một thư mực vụ tựa đề “Đồi diện với giờ chết”. Các vị Chủ Chăn của 3,8 triệu tín hữu Công giáo bang Illinois gửi tới tất cả những người bị mắc một trọng bệnh, với gia đ́nh họ và với các ê-kíp chữa trị để giúp họ suy tư về những họn lựa khó khăn mà t́nh h́nh đem đến.

Tóm tắt

   Đức tin cho phép nh́n qua bên kia biên giới sự chết, nhưng sự chết nầy đối với Kitô-hữu vẫn là một cái ǵ đó đáng sợ. Phải chuẩn bị cho cái chết. Việc chuẩn bị tốt nhất, - người Kitô-hữu biết – đó là một cuộc đời được sống dưới ánh sáng của Chúa Kitô. Đức tin và Đức Cậy, tuy vậy, không ngăn trở người Kitô-hữu lo lắng về cách thế mà ḿnh sẽ chết. Cũng như mọi người, Kitô-hữu sợ cơn đau thể xác, sợ sư đau đớn vô ích và mất tự chủ có thể đẩy một số người tới việc lựa chọn tự tử có trợ giúp hoặc an tử. (Các giám mục đề cập đến ba vấn đề liên kết với nỗi sợ hăi nầy : vai tṛ các chăm sóc y tế lúc cuối đời; sự hiểu biết quân b́nh về ư nghĩa đau khổ; sự khó khăn mà do mất tự chủ và kiểm soát dặt ra đặc biệt cho người Mỹ)

Viễn cảnh.

  Một vài thông kế giúp hiểu được tầm quan trọng các thư mực vụ của các giám mục Hoa Kỳ về các vấn đề liên quan đến sức khoẻ:

-          Bệnh viện Công giáo : 596 (số người được chữa trị hằng năm : 78.996.656)

-          Nhà hưu dưỡng : 1.454 ( số người được hăm sóc : 590.981)

 

BTGH chuyển ngữ từ Croire.com

 

 

 

 

 

 

T̀M HIỂU KINH THÁNH . T̀M HIỂU KINH THÁNH .T̀M HIỂU KINH THÁNH

 

Sau loạt bài T̀M HIỂU KINH THÁNH về THÁNH PHAOLÔ qua CÁC THƯ GỬI TÊXALÔNICA, theo tŕnh bày và mong ước của BTGH cũng như yêu vầu của nhiều Vị, Tác giả LINH TIẾN KHẢI  đă chấp thuận gửi tiếp loạt bài rất giá trị và công phu về THƯ GỬI CÔRINTÔ. BTGH chân thành cám ơn Tác Giả và xin giới thiệu cùng Quư Vị. Mong nhận thêm nhiều góp ư.

 

ĐỀ TÀI 43

CÁC LIÊN HỆ CỦA THÁNH PHAOLÔ VỚI GIÁO ĐOÀN CÔRINTÔ

 Trong các thư của thánh Phaolô, hai thư gửi giáo đoàn Côrintô là một thí dụ điển h́nh nhất chứng minh cho thấy kiểu cách thánh Phaolô áp dụng thần học vào việc giải quyết các vấn đề, các khó khăn mục vụ và t́nh trạng sống cụ thể của cộng đoàn kitô. Nhưng đồng thời chúng cũng vén mở cho thấy tất cả những nỗi khổ tâm của thánh nhân trong liên hệ khó khăn với tín hữu giáo đoàn này. Do đó muốn hiểu nội dung thư gửi giáo đoàn Côrintô cần dựng lại khung cảnh xă hội lịch sử và phân tích nét đặc thù của các nhân vật liên hệ trong thư. Trước hết là lịch sử các liên hệ của thánh Phaolô với Giáo hội Côrintô.

 

Chương 18,1-17 sách Công Vụ giúp chúng ta có cái nh́n kín đáo, nhưng khá chính xác liên quan tới sự hiện diện và sinh hoạt truyền giáo của thánh Phaolô tại thành phố lớn này của nước Hy Lạp thời đó. Sau khi rao giảng Tin Mừng và thành lập một vài cộng đoàn như tại Philiphê và Thexalonica trong vùng Macedonia, nhưng bị chống đối và bắt bớ, thánh Phaolô đến thủ đô Hy Lạp là thành Athènes (Cv 17,15). Nhưng thánh nhân chỉ ở lại đây một thời gian rất ngắn, v́ công tác truyền giáo không có kết qủa. Kỷ niệm của chuyến truyền giáo tại Athènes là bài thuyết giáo hùng hồn trước các triết gia và các nhà khôn ngoan hy lạp, như được thánh sử Luca ghi lại trong sách Công Vụ chương 17,22-31. V́ thế Phaolô bỏ Athènes để đi Côrintô có lẽ giữa năm 50-51.

 

Côrintô là thành phố nằm trên eo vịnh mang cùng tên. Trong cuộc chiến xâm lăng hồi năm 146 trước Công Nguyên, người Roma đă tàn phá b́nh địa thành phố này. Nhưng một thế kỷ sau đó Côrintô được hoàng đế Cesare cho xây cất lại. Bắt đầu từ năm 27 trước Công Nguyên Côrintô trở thành thủ phủ vùng Acaia. Là thành phố cảng có sinh hoạt thương mại phồn thịnh vào bậc nhất trong vùng, đồng thời là trung tâm tôn giáo nổi tiếng v́ có đền thờ nữ thần Afrodite và trung tâm tế tự của nhiều tôn giáo đông phương khác, nên Côrintô cũng nổi tiếng là chốn ăn chơi buông thả và tháo thứ luân lư. Vào giữa thế kỷ thứ I sau Công Nguyên Côrintô có tới nửa triệu dân và xứng danh là một thành phố lớn của thế giới hy lạp. Nó lôi cuốn mọi người không chỉ v́ cuộc sống ăn chơi hào nhoáng, mà c̣n v́ các cuộc tranh tài thể thao toàn quốc hằng năm được tổ chức tại đây nữa. Dân chúng sống trong thành phố gồm đủ mọi thành phần: người Hy lạp, người Roma, người Do thái, giới thương gia và dân tứ chiếng giang hồ. Các cuộc đào bới khảo cổ đă đưa ra ánh sáng một thành phố tráng lệ, giầu có. Tuy nhiên, bên cạnh thiểu số thượng lưu, và giới trung lưu gồm các con buôn, giới tiểu công nghệ và nhân viên hành chánh, c̣n có rất đông dân nghèo bị khai thác bóc lột, trong đó có các nô lệ và phu khuân vác bến tầu.

 

Thánh Phaolô đă lưu lại Côrintô tới một năm rưỡi (Cv 18,11). Ngài loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu trong hội đường do thái và cho những người không do thái. Cộng đoàn kitô Côrintô phát sinh từ đó, đông đảo và phồn thịnh. Đa số tín hữu là người không do thái. Thật không qúa đáng khi khẳng định rằng Côrintô đă là nơi gặp gỡ lịch sử của ḷng tin kitô với nền văn hóa hy lạp. Dân chúng thuộc nhiều chủng tộc và nền văn hóa khác nhau, quy tụ chung quanh Tin Mừng đại đồng của Chúa Giêsu tử nạn và phục sinh và làm thành một thế giới mới. Các tín hữu sống theo lư tưởng Tin Mừng đă từng được Chúa Giêsu và các Tông Đồ loan báo tại Palestine. Tuy nhiên, khi nhập thể vào trong một môi trường đa chủng tộc và đa tôn giáo như thế, Kitô giáo cũng gặp phải nguy cơ của khuynh hướng trộn lẫn tôn giáo và các sai lệch biến thái. Lư do là v́ nền văn hóa hy lạp có khả năng tiếp thu sứ điệp Tin Mừng kitô, nhưng đóng khung nó trong màng lưới ư thức hệ riêng. Dầu sao đi nữa chính tại Côrintô Kitô giáo vượt thoát ra khỏi lằn ranh của thế giới do thái để trở thành một tôn giáo đại đồng. Sách Công vụ chứng minh cho chúng ta thấy sự thoát ly này đă khiến cho thánh Phaolô bị cộng đoàn do thái tố cáo trước quan toàn quyền Gallione giữa các năm 51-52. Người do thái sống tại Côrintô ngày càng thù nghịch với Phaolô và công khai phát động chiến dịch bắt bớ thánh nhân, nhất là v́ các cộng đoàn kitô do thánh Phaolô thành lập tại đây diễn tả một kitô giáo hoàn toàn mang sắc thái hy lạp, không dính dáng ǵ tới truyền thống do thái, không bị truyền thống do thái ràng buộc và rộng mở cho thế giới không do thái. Sách Công Vụ cũng cho thấy các hành tŕnh di chuyển tiếp theo đó của thánh Phaolô. Từ Côrintô Phaolô sang Ephêsô, rồi từ đó đi Cesarea vùng biển và Antiokia bên Siri. Từ Antiokia Phaolô lại đi Tiểu Á và sống hai năm rưỡi tại Ephêsô. (Cv 18,18-32; 19,1.8-10).

 

Tất cả các tin tức sau đó liên quan tới liên hệ giữa Phaolô và tín hữu Côrintô, chúng ta có thể lấy từ thư thứ I gửi tín hữu Côrintô. Trước hết Phaolô viết cho họ một bức thư khuyên nhủ họ đừng giao du với những kẻ phóng đăng dâm dật, như thánh nhân nhắc lại trong chương 5,9. Chúng ta không biết ǵ về bức thư này. Chắc chắn nó đă bị thất lạc. Nhưng lời lẽ các câu sau đó cho chúng ta thấy thái độ cương quyết của thánh Phaolô đối với các tín hữu và đối với một người sống dân ô trong cộng đoàn Côrintô, bởi v́ thánh nhân khẳng định rằng ngài không có ư nói tới các kẻ phóng đăng chung chung của trần gian này, hay các kẻ hà tiện, trộm cắp hoặc thờ tà thần, nhưng là nói tới một kitô hữu trong cộng đoàn sống phóng đăng. Người anh em đó loạn luân v́ sống với vợ của cha ḿnh (1 Cr 5,1). Từ hy lạp ”pornoi” ở đây là từ chung ám chỉ tất cả mọi thứ sai trái vô trật tự trong lănh vực tính dục. Thánh Phaolô khuyên tín hữu Côrintô đừng giao du và ăn uống với tín hữu mang danh kitô, nhưng sống dâm loạn, hà tiện, thờ tà thần, vu khống, say sưa và trộm cắp.

 

Dầu sao đi nữa, trong chương 7,1 thánh Phaolô cho chúng ta biết là các tín hữu Côrintô đă gửi cho ngài một bức thư và đặt ra nhiều câu hỏi cụ thể liên quan tới cuộc sống ḷng tin kitô. Đặc biệt họ xin thánh nhân giải đáp các vấn đề sau đây: thứ nhất là vấn đề hôn nhân và độc thân (7,1; 7,25), thứ hai là vấn đề ăn thịt cúng cho các tà thần (8,1), thứ ba là việc đánh gía các kinh nghiệm đặc sủng (12,1), thứ bốn là tiến tŕnh phải theo trong việc quyên góp trợ giúp anh chị em kitô thuộc giáo đoàn mẹ Giêrusalem (16,1), thứ năm là việc xin cho Apollo trở lại Côrintô (16,12). Tuy nhiên chắc chắn là trong bức thư trên tín hữu Côrintô c̣n hỏi nhiều điều khác, đựơc thánh Phaolô trả lời trong thư thứ I gửi giáo đoàn Côrintô. Chẳng hạn vấn đề tương giao giữa kitô hữu và các anh chị em không do thái (5,9-11), vấn đề tự do tính dục (6,12-20), và vấn đề sống lại (chương 15).

 

Dựa trên vài khẩu hiệu do các tín hữu đưa ra để biện minh cho các thái độ sống không phù hợp với Tin Mừng, như được thánh Phaolô ghi lại trong thư thứ I gửi tín hữu Côrintô, chúng ta cũng có thể có một khái niệm khá rơ rệt liên quan tới các lập trường và hướng đi, mà tín hữu Côrintô đă tŕnh bầy trong thư gửi thánh Phaolô. Chẳng hạn liên quan tới sự tự do tính dục, các tín hữu chủ trương sống buông thả tính dục nói: ”Tôi có quyền làm mọi sự” (6,12) hay :”Đồ ăn là để cho cái bụng và cái bụng là để cho đồ ăn” (6,13).

Thánh Phaolô trả lời: Đúng, tôi có quyền làm mọi sư, nhưng không phải mọi sự đều nên làm, và tôi không để cho ḿnh trở thành nô lệ. Có bụng để ăn, phải lắm, nhưng Chúa dựng nên thân xác không phải để cho nó sống phóng đăng buông thả, mà là để nó tùy thuộc vào Chúa và để Chúa ngự trị trong nó. Tín hữu Côrintô nói: ”Đàn ông đừng đụng tới phụ nữ là tốt” (7,1). Đúng, nhưng để cho nam giới cũng như nữ giới khỏi lang bang, th́ nam hăy có vợ nữ hăy có chồng, hăy thương yêu nhau, hiến dâng thân xác cho nhau và chu toàn bổn phận vợ chồng với nhau, làm sao đừng để cho Satan cám dỗ. C̣n những người không có gia đ́nh và các bà góa th́ ở vậy là tốt. Nhưng nếu họ không sống thanh tịnh được, th́ cứ việc thành hôn. Liên quan tới việc ăn thịt cúng tế cho các thần linh, thực ra không có lỗi ǵ, bởi v́ kitô hữu chỉ tin vào Thiên Chúa duy nhất, chứ không tin vào các thần linh nào khác. Nhưng có nhiều tín hữu c̣n yếu ḷng tin, nên v́ t́nh bác ái những người mạnh ḷng tin dù được phép cũng không ăn thịt cúng để tránh trở thành dịp gây gương mù gương xấu cho các anh chị em bối rối v́ yếu kém ḷng tin.

 

Thánh Phaolô cũng đă nhận được các tin tức liên quan tới t́nh h́nh giáo đoàn Côrintô qua các người tới Êphêsô thăm ngài như Cloe (1,11), Stefana, Fortunato và Acaio (16,17-18). Đặc biệt họ cho thánh nhân biết tín hữu cộng đoàn đă chia bè chia cánh, kẻ theo Phaolô người pḥ Apollo để chống đối nhau (1,11-12). Họ đă rơi vào tệ nạn suy tôn lănh tụ (3,5-4,21) và bị các lư tưởng tôn giáo khác cũng như tâm thức khôn ngoan của con người trần gian (1,8-3,4) ảnh hưởng, nên đe dọa sự hiệp nhất của thân ḿnh mầu nhiệm Chúa Kitô (1,10-17). Họ cũng cho thánh Phaolô biết trường hợp một tín hữu loạn luân v́ ăn nằm với vợ của cha ḿnh (5,1). Có lẽ cũng chính các tín hũu này đă cho thánh nhân biết trường hợp một kitô hữu khác đă tố cáo một người anh em đồng đạo trước ṭa án đời (6,1). Và chắc hẳn cả sự kiện một số chị em kitô tranh đấu cho nữ quyền (11,2-16) cũng được họ thông báo cho thánh Phaolô biết. Có điều chắc chắn là chính các chia rẽ đó trong cộng đoàn đă ảnh hưởng trên việc cử hành bí tích Thánh Thể, tới độ họ không dùng bữa đồng đều với nhau nữa, mà kẻ trước người sau theo các nhóm giầu nghèo, hay cùng phe cánh với nhau (11,18). Ngoài các tin tức do các tín hữu tới thăm kể cho thánh Phaolô nghe, chúng ta cũng có thể kết luận rằng, một số tin tức khác đă được thánh nhân kín múc từ thư các tín hữu Côrintô gửi cho ngài. Thánh Phaolô mới chỉ vắng mặt có vài năm mà t́nh h́nh cộng đoàn đă trở nên tồi tệ và đáng âu lo như thế. Chính để giải quyết các tệ trạng này mà thánh Phaolô viết thư cho tín hữu Côrintô. Bức thư thứ I gửi tín hữu Côrintô đă được biên soạn ra trong bối cảnh đó, có lẽ vào giữa năm 54-55.

TRONG SỐ 63 : 

T̀NH H̀NH NỘI BỘ CỦA GIÁO ĐOÀN CÔRINTÔ

           

 

VẤN ĐỀ HÔM NAY . VẤN ĐỀ HÔM NAY . VẤN ĐỀ HÔM NAY . VẤN ĐỀ HÔM NAY

 

GÁNH NẶNG NGÀN CÂN ĐƯỢC CẤT KHỎI VAI HỘI THÁNH !

 

 

PHẢN ỨNG TỪ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO :

MỘT SỰ KIỆN « LỊCH SỬ »

Đức Giám Mục Eilo Sgreccia,chủ tịch Hàn Lâm Viện Giáo Ḥng V́ Sự Sống, nh́n thấy một sự  kiện « lịch sử » trong khám phá mới về tế bào gốc : phải chấm dứt việc hủy diệt phôi người. Đó là lời Ngài tuyên bố trên Radio Vatican. Đức Cha Sgreccia nói : « Nếu kỹ thuật nầy được xác nhận [sẽ công bố trong tờ chuyên ngành « Cell » ngày 30.11.2007.BTGH], nó sẽ tượng trưng cho một sự mới mẻ mà chúng ta có thể định nghĩa như là quan trọng trong lịch sử. Giờ đây người ta không c̣n cần các phôi nữa và người ta không cần đến nhân bản vô tính để chữa trị - hoặc người ta nói là để điều trị bệnh - một trang bút chiến và những chống đối mạnh mẽ đă lật qua. Hội Thánh đă chiến đấu v́ những động cơ đạo đức , khuyến khich các nhà nghiên cứu tiến bộ trên các tế bào gôc trưởng thành và tuyên bố việc hy sinh phôi thai là bất hợp pháp.Giờ đây các nhà nghiên cứu nầy đă đạt đến đó chưa hẳn v́ những động cơ đức tin,mà v́ mong muôn nghiên cứu thành công. Thành công đă đến và điều đó cũng cho phép nói rằng giữa đạo đức và khoa học – khoa học đích thực - có họ hàng với nhau. Đạo đức học tôn trọng con người, th́ cũng hữu ích cho việc nghiên cứu và điều đó cũng xác định rằng không phải Hội Thánh đối nghịch với nghiên cu :  Hội Thánh chống lại nghiên cứu xấu kém, nghiên cứu làm hại con người và trong trường hợp nầy, nó làm hại con người – phôi thai ». Ngài xót xa v́ con số « những phôi thai bị hy sinh, hàng tỷ bạc lấy từ các qũy quốc gia,nghĩa là của công dân, vĩnh viễn bị lăng phí, trong khi lẽ ra phải được dùng phục vụ cho khoa học tốt,cho nghiên cứu đích thực ».  (Zenit 22.11)

 

1.

"CHA ĐẺ" CỪU DOLLY TỪ BỎ KỸ THUẬT SINH SẢN VÔ TÍNH

Giáo sư Ian Wilmut

và con cừu Dolly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo sư Ian Wilmut vừa có một tuyên bố làm chấn động giới khoa học thế giới: ông sẽ từ bỏ nghiên cứu phương pháp kỹ thuật sinh sản vô tính từng khiến nước Anh đổ vào hàng chục triệu bảng trong suốt thập niên qua.

Theo BBC, giáo sư Wilmut cho biết nhóm của ông đă họp lại và nhất trí phương pháp đang được nghiên cứu ở Nhật, tạo phôi người mà không cần lấy trứng, có nhiều tiềm năng hơn nên mọi nghiên cứu về sau ở Anh cũng sẽ đi theo con đường này.

Theo Wilmut, phương pháp tế bào gốc do giáo sư Shinya Yamanaka, Đại học Kyoto, lănh đạo nghiên cứu chẳng những có khả năng tốt hơn trong việc ứng dụng để cấy tế bào và mô riêng của bệnh nhân cho hàng loạt ca điều trị từ đột quị, nhồi máu cơ tim cho đến bệnh Parkinson, mà c̣n dễ được xă hội chấp nhận hơn về mặt đạo đức.

Nhiều người cho rằng tuyên bố chấn động của giáo sư Ian Wilmut có liên quan với việc vài ngày trước đây các nhà khoa học Mỹ đối tác với giáo sư Yamanaka cho biết vừa thành công trong việc biến đổi các tế bào da của người trưởng thành thành các tế bào dưới dạng phôi thai để đưa vào chính cơ thể người bệnh, giúp hạn chế các phản ứng đào thải. Giáo sư Wilmut cho biết phương pháp nghiên cứu này đă khiến ông "rất kinh ngạc và thích thú".

 

2.

TẠO TẾ BÀO MẦM TỪ DA NGƯỜI

Tế bào mầm có thể phát triển thành bất cứ loại mô nào trong cơ thể người. Do đó, các nhà khoa học tin rằng công nghệ tế bào mầm sẽ giúp chữa trị thành công hàng loạt căn bệnh nan y hiện nay như ung thư, Parkinson, tiểu đường, chấn thương cột sống… thậm chí cả việc thay thế những bộ phận trong cơ thể người.

 

Ngày 20-11, giới khoa học toàn cầu phấn khích đón nhận một khám phá mang tính bước ngoặt: phương pháp chế tạo tế bào mầm từ tế bào da người, thay cho phôi thai người.

Phát hiện gây chấn động này do hai nhóm nghiên cứu độc lập công bố vào cùng một thời điểm. Trên tạp chí khoa học Cell, các chuyên gia thuộc ĐH Kyoto (Nhật) cho biết họ sử dụng bốn loại protein kiểm soát gen tái cấu trúc lại nguyên bào sợi của người trưởng thành - loại tế bào da rất dễ nuôi cấy.

Các tế bào da, qua chuyển đổi, đă trở thành loại tế bào có chức năng rất giống với tế bào mầm phôi thai người. Sau 12 ngày nuôi cấy trong pḥng thí nghiệm, các nhà khoa học Nhật đă sản xuất thành công mô tim và năo người từ tế bào mầm từ da người này.

Trong khi đó, nhóm nghiên cứu thuộc ĐH Wisconsin (Mỹ) cũng đạt thành quả tương tự khi sử dụng hỗn hợp khóa chất có đôi chút khác biệt so với các chuyên gia Nhật. Theo tạp chí Science, qua nghiên cứu, nhóm ĐH Wisconsin đă chế tạo được tám chuỗi tế bào mầm mới.

Như chế tạo máy bay đầu tiên

Khám phá trên lập tức nhận được vô số lời khen ngợi và ủng hộ từ cộng đồng khoa học thế giới. Reuters dẫn lời giáo sư Azim Surani thuộc ĐH Cambridge (Anh) so sánh việc sản xuất tế bào mầm từ da giống như "trồng cả cây to từ một nhánh nhỏ”.

C̣n giáo sư Robert Lanza thuộc Học viện Y tế phục hồi (Mỹ) khẳng định đây là một bước ngoặt vĩ đại của khoa học, có mức độ ảnh hưởng trong ngành sinh học "tương đương với việc chế tạo ra chiếc máy bay đầu tiên" đối với ngành hàng không.

Các nhà khoa học đánh giá thành tựu này có nghĩa là hoạt động nghiên cứu tế bào mầm sẽ không c̣n phụ thuộc công nghệ nhân bản vô tính phôi thai người - phương pháp gây ra rất nhiều tranh căi về đạo đức trong thời gian qua bởi các nhà khoa học phải sử dụng trứng người để tạo phôi, sau đó phá hủy phôi để chiết xuất tế bào mầm.

Các tổ chức tôn giáo coi hành động này ngang với tội sát nhân, trong khi nhiều người lo ngại hoạt động nghiên cứu sẽ dẫn đến việc lạm dụng phụ nữ để lấy trứng. V́ vậy, khám phá trên được Hội nghị giám mục Thiên chúa giáo Mỹ gọi là "thắng lợi cho cả khoa học và đạo đức".

Hơn nữa, theo giáo sư James Thompson, thành viên nhóm nghiên cứu ĐH Wisconsin, kỹ thuật chế tạo tế bào mầm từ da người đơn giản và rẻ tiền hơn rất nhiều so với công nghệ nhân bản vô tính phôi thai. "Hàng ngàn pḥng thí nghiệm tại Mỹ có thể áp dụng được kỹ thuật này, ngay từ ngày mai", ông Thomspson khẳng định.

 

 

1.      SUY NGHĨ & NHẬN ĐỊNH

Quyết-định của giáo sư Ian Wilmut và/v́ với việc ông công nhận phương pháp tế bào gốc do giáo sư người Nhật Shinya Yamanaka, v́ ” chẳng những có khả năng tốt hơn trong việc ứng dụng để cấy tế bào và mô riêng của bệnh nhân cho hàng loạt ca điều trị từ đột quị, nhồi máu cơ tim cho đến bệnh Parkinson, mà c̣n dễ được xă hội chấp nhận hơn về mặt đạo đức” khiến cho người ta phải khâm phục v́ sự trung thực thẳng thắn của ông. Đây mới thật sự là một nhà khoa học chân chính. Đối với Hội Thánh Công Giáo, đây là một tin rất đáng vui mừng, v́ bước đầu trút bỏ được gánh nặng lo âu về tranh căi đạo đức về nhân bản vô tính  (mà người ta cho là để đáp ứng chữa trị) cũng như việc nghiên cứu tế bào gốc phôi (kéo theo việc giết chết phôi thai để nghiên cứu hoặc nhân bản vô tính, cũng với lập luận là để điều trị). Hội Thánh Công Giáo không thể nào tán thành việc làm một điều ác (hủy bỏ một sinh mạng) để làm một việc tốt (như là hữa trị các chứng nan y). Thiên Chúa phú cho con người sự thông minh và nhiều khả năng trí tuệ, khoa học, để khám phá những điều kỳ diệu, trong đó có các phương pháp dùng tế bào gốc trưởng thành hộp đạo đức để nghiên cứ và tiên tới chửa trị các chứng bệnh đa dạng của con người.

   Đầu năm nay, một nhà khoa học trẻ người Việt học tập và nghiên cứu ở Singapore đă  có một khám phá vang dội. Đó là sử dụng máu cuống rốn (ombilical blood) để chữa bệnh, với những lợi điểm vượt trội, là không sợ đào thải tế bào, rất dễ kiếm (dù cho đến hiện nay người ta thường bỏ đi và dự trử trên thế giới các nhau rốn c̣n rât thấp). Song song với phương pháp của giáo sư người Nhật và những phương pháp không vi phạm đạo đức sinh học khác sẽ được khám phá trong tương lai, Giáo sư Ian Wilmut đáng được ca tụng là nhà khoa học đă tiến lên đúng mưc và dừng lại đúng chỗ. Chắn chắn sẽ có những phản ứng, biện hộ nầy nọ từ những nhà khoa học vô thần hoặc chỉ t́m vinh danh riêng cho ḿnh mà bất chấp đạo đức, nhưng nói như Jean-Claude Ameisen, chủ tịch uỷ ban đạo đức Viện Quốc Gia Y Tế và Nghiên Cứu Y Khoa, tại Pháp: “Công việc của Yamanaka, CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC THẬT SỰ, chứng ḿnh rằng có khả năng đưa chương tŕnh mới vào các tế bào trưởng thành b́nh thường và cho thấy rằng tính chất mềm dẻo (thích nghi) của các tế bào to lớn hơn nhiều so với những ǵ người ta vẫn nghĩ”. Nhà nghiên cứu tuyên bố:” VỚI KỸ THUẬT NẦY, NGƯỜI TA SẼ KHÔNG C̉N CÓ THỂ NÓI : CHẲNG C̉N CÁCH LÀM NÀO KHÁC”(Le Figaro 19.11.07;BBC 17.11.07). Những lời ngụy biện hàm hồ và hành động ngang ngược cố chấp, lúc ấy, chỉ khiến người ta hoài nghi về tính khoa học trong công việc của họ và ḷng trung thực của một nhà khoa học nơi họ.

   Hân hoan v́ thành tựu khoa học nầy, v́ không những nó cứu được bao sinh linh nhỏ bé vô tội, bị đem ra nghiên cứu hoặc “sát tế” để chữa trị bệnh, mà c̣n là câu trả lời mạnh mẽ cho những người luôn v́ lợi ích,danh dự hoặc do những động cơ đen tối khác,mà mau chóng chụp bắt ngay cơ hội đầu tiên, cho dù là phi đạo đức.

   Song vẫn có trước mắt niều điều lo lắng: phong trào hợp pháp hoá nạo phá thai đang lan rộng; vấn đề an tử hoặc tự tử có trợ giúp và bao vấn đề luân lư khác. Cầu xin Chúa soi sáng cho những nhà khoa học chân chinh sớm t́m ra giải đáp, để bớt đi tội ác đang làm chui nhụt hoen rỉ lương tâm con người.

BTGH 62

 PHỤ LỤC :

GỢI Ư SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT I MV.A

Mt 24, 37 – 44

 

ÁNH SÁNG TRONG ĐÊM TỐI

 

  Có bao giờ trong một buổi tối giông tố, các bạn đang đi trên một con đường mịt mù chăng? Khi mà bóng tối bao trùm và tầm nh́n gần như là không, th́ chỉ cần một anh chớp loé lên, cũng đủ các bạn thấy vững tâm hơn, dù chỉ là nh́n được con đường ḿnh đang đi. Cũng thế, khi trái tim chúng ta bất an trước một quyết định khó khăn, mà t́m thấy được ánh sáng th́ tốt biết bao!

  Trong các bài đọc Chúa Nhật I Mùa Vọng, nói về giấc ngủ và ánh sáng. Đức Chúa đến lôi chúng ta ra khỏi giấc ngủ đêm tối để dẫn chúng ta vào ánh sáng. Giữa đêm tối cuộc đời chúng ta, xảy ra một điều ǵ đó quan trọng, một biến cố mà dường như không có ai thấy trước được. Đức Chúa đến.

   Hôm nay ta đọc thấy trong thư Thánh Phaolô :” Nầy là lúc, đă đến giờ anh em ra khỏi giấc ngủ.. Đêm sắp tàn, ngày sắp đến... ». Đây là chúa nhật thứ nhất mùa vọng. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu nói cùng chúng ta : »Hăy tỉnh thức... Nếu chủ nhà biết giờ kẻ trộm đến ban đêm, ắt ông sẽ canh chừng và không để nó đào ngạch khoét vách nhà ḿnh. Các con cũng phải luôn sẵn sàng : v́ vào ngày các con không ngờ, vào giờ ác con không biết, th́ Con Người sẽ đến ». Đức Chúa đến.

   Và để cho chúng ta biết tầm quan trọg của thông điệp nầy, Chúa Giêsu cho chúng ta bốn vi dụ, trong đó những người được kể dườn như chẳng hề nghi ngờ điều ǵ. Tuy thế, đang xảy ra sự việc ǵ đó tối quan trọng. Chúng ta đọc câu chuyện Ông Nôê trong những trang đầu Kinh Thánh, ở chương sáu. Một biến cố phi thường sắp đảo lộn toàn thể nhân loại và chẳng một ai có vẻ nghi ngờ điều đó, trừ một người : Ông Nôê. Trong thế giới quanh ông, đàn ông đàn bà lấy nhau, họ ăn uống như không hề có ǵ có thể làm xáo trộn cuộc sống của họ. Chỉ mỗi ḿnh Noê làm một con tàu ngay giữa đồng quê. Hơn thế, v́ ông đă rất cao tuổi, người ta dường như thích thú nh́n ông làm việc. Chúa Giêsu giải thích trong Tin Mừng : « Thiên hạ chẳng nghi ngờ điều ǵ hết, cho tới khi lụt đại hồng thuỷ nuốt chửng họ : ngày Con Người quang lâm củng sẽ như vậy ».

   Hai người đàn ông ở ngoài đồng làm công việc chắc chắn là rất b́nh thường, giữa thiên nhiên : « một kẻ được đem đi, c̣n người kia bị bỏ lại ». Hai phụ nữ đang xay bột. Ngày nay người ta có thể t́m thấy lại những chiếc cối xay nhỏ Á đông gồm hai tảng đá đặt chồng lên nhau, trong đó một ḥn được trang bị một tay nắm mà hai người phụ nữ thay nhau quay ḥn đá. Họ ngồi sà trên mặt đất, đối diện nhau và làm quay ḥn đá trên gạo cho tới khi có đủ bột để chuẩn bị bửa ăn. Thời Chúa Giêsu, đó là một công việc rất thường nhật, rất quen thuộc. Và ngay ở đó, Người nói với ta : « một người sẽ được đem đi ;c̣n người kia bị bỏ lại ».

   Nhưng biến cố nào rồi sẽ xảy đến với chúng ta ? Tại sao Chúa Giêsu phải nhấn mạnh để đánh thức chúng ta và dẫn chúng ta tới ánh sáng ? Đó là chúa nhật thứ nhất Mùa Vọng.

  Nếu chúng ta nh́n những người đang sống quanh chúng ta, chúng ta có thể tự hỏi : « Điều ǵ làm họ bận tâm nhất nhỉ ? ». Rất nhiều người dường như đặt ḿnh trong thế giới đang đi qua, với việc t́m kiếm sự an toàn vật chất. Sự an toàn và tiện nghi vật chất cung cấp một cảm giác thoải mái nào đó. Tuy nhiên, chúng ta đều biết rằng thế giới đang qua đi. Ngay trong những vùng miền giàu có sung túc như Bắc Mỹ, th́ cũng chẳng có ǵ mỏng ḍn dễ vỡ hơn là cuộc sống hiện tại. Chúng ta nhạy bén, ít là một cách mơ hồ, với các nhu cầu sâu xa hơn đang ở trong chúng ta. Và mặc dù vậy, chúng ta tiếp tục cật lực để thủ đắc những điều vật chất, dù biết chúng chóng qua : chúng rữa thối, ten sét, già cỗi đi. Có khi kể cả chúng c̣n quay lại làm hại chúng ta.

   Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tỉnh thức. Người mời chúng ta đặt ra nghi vấn sự tin tưởng mù quang mà không ít khi chúng ta đặt vào sự an toàn vật chất. Người muốn chúng ta mở mắt, nh́n thấy xa hơn những điều chúng ta thủ đắc và những thành tựu qua đường của chúng ta.  Người muốn chúng ta mở ra với ánh sáng, hướng về một mục tiêu, tỉnh thức. Các Kitô-hữu nam nữ chăm chú nh́n thấy những dấu chỉ loan báo ngày kết thúc của thế giới nầy. Họ c̣n nh́n thấy những dấu chỉ của một thế giới mới đang đến. Và như Nôê, họ chuẩn bị cho đại hồng thủy trong khi chung quanh họ, người ta sống mà quên mất thế giới đang chuẩn bị. Đó chính là thông điệp trong Tin Mừng hôm nay.

    Các thông điệp của Nước Trời rơ ràng một cách đáng sợ. Một thế giới đang biến mất. Chiến tranh và những tai ương tiếp diễn không ngừng, hố cách biệt giữa giàu nghèo ngày càng sâu, tỷ lệ tội ác, tất cả những điều đó thuyết phục các Kitô-hữu ngày nay rằng thế giới đầy dẫy bất công, đau khổ và tội lỗi nầy chỉ là tạm bợ. Một thế giới khác đang lớn mạnh : triều đại Thiên Chúa đanh được thành lập trong chân lư,công b́nh và yêu thương. Và cần phải ư thức được điều đó ngày nay để dấn thân vào một cách trọn vẹn. Các Kitô hữu nam nữ không được miễn trừ khỏi các căng thẳng của cuộc sống nầy.Nhưng họ từ chối bỏ qua. Họ từ chối nhương bộ trước sợ hăi và lo lắng. Họ biết rằng Thiên Chúa yêu thương họ. Họ biết sống trong hy vọng. Họ tiếp tục làm việc,bởi v́ bên kia mọi tai ương khốn khó, họ nh́n thấy ánh sáng của Vương Quốc đă được hứa ban. Và lúc ấy sự dữ, thay v́ đè bẹp họ, sẽ giữ cho họ tỉnh thức, chú tâm tới triều đại đang đến. Họ t́m thấy được an toàn trong sự bảo đảm chiến thắng chung cuộc, bởi v́ Thiên Chúa hiện diện, bởi v́ Đức Kitô đă đến và chắn chắn sẽ trở lại. Chúng ta là những tôi tớ trung tín chờ đợi ông chủ trở về, trong tin cậy và trong hy vọng.

   Bất kể t́nh trạng của họ ra sao, mọi người nam nữ, dù tội lỗi, đối với chúng ta họ cũng như những con cái của Thiên Chúa, thừa hưởng với chúng ta sự sống không giới hạn và không biên giới. Niềm vui và sự lạc quan Kitô-hữu chỉ là một sự phản chiếu sự kiên tŕ và t́nh yêu của Thiên Chúa với mỗi một trong các tạo vật của Người.

   Do vậy mà hôm nay chúng ta được mời gọi tỉnh thức và sống trong ánh sáng. Chúng ta theo Chúa Kitô,người dẫn đường chỉ lối của chúng ta. Luật lệ của chúng ta, chính là điều răn mới yêu như Chúa yêu chúng ta. Mục đích của chúng ta, đó là triều đại của Thiên Chúa đă bắt đầu trên trái đất và đang lớn lên mỗi ngày để đạt tới hoàn thiện vào ngày tận thế. Từ đây tới Giáng Sinh, hăy chú tâm tới Đức Chúa, Đấng đang đến giữa chúng ta để biến đổi chúng ta và để canh tân tất cả được nên tṛn đầy theo các kế hoạch của Người.

                                              Bernard Lafrenière,C.S.C

 

 

  PHỤ TRANG:         

VIỆT-NAM 7 NGÀY QUA

 

+ (Website Chính Phủ 21.11) Bổ sung chính sách mới Đối với người có công với cách mạng. Tính từ năm 1947, năm khởi điểm triển khai chính sách ưu đăi người có công (UĐNCC), bắt đầu với 2 chính sách ưu đăi thương binh và liệt sĩ, 3 đối tượng được thụ hưởng th́ đến nay chính sách UĐNCC đă mở rộng tới 10 nhóm chính sách, với 13 đối tượng được hưởng.. Tính đến nay cả nước có hơn 8 triệu người với 13 diện đối tượng hưởng chế độ ưu đăi và chăm sóc, Nhà nước cơ bản "phủ sóng" chính sách đến hầu hết các đối tượng có công với cách mạng. Trong đó có khoảng 1,5 triệu người hưởng trợ cấp hàng tháng, hơn 4 triệu người hưởng trợ cấp một lần.

+ (TTXVN 22.11) Hai liên minh thẻ thanh toán lớn nhất VN bắt tay hợp tác. Công ty Cổ phần Dịch vụ Thẻ Smartlink (Smartlink) và Công ty Cổ phần Chuyển mạch Tài chính quốc gia Việt Nam (Banknetvn) đă chính thức kư kết thỏa thuận hợp tác kết nối hệ thống giữa hai bên. Việc hai liên minh thẻ lớn nhất Việt Nam đă chính thức hợp tác sẽ tạo thuận lợi cho các khách hàng dùng thẻ tại Việt Nam. Hiện tại, Smartlink đang vận hành một mạng lưới thanh toán lớn nhất nước gồm 25 ngân hàng thành viên, trong đó 17 ngân hàng đă triển khai kết nối thành công và hoạt động ổn định với công suất xử lư trung b́nh của hệ thống đạt 300.000 giao dịch/ngày, số lượng thẻ phát hành đạt 3 triệu thẻ và được chấp nhận thanh toán tại hơn 1.500 máy ATM và 10.000 đơn vị chấp nhận thẻ. Bên cạnh đó, Banknet cũng là mạng thanh toán lớn thứ hai với trụ cột là 3 ngân hàng thương mại quốc doanh gồm Đầu tư và Phát triển, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng một số ngân hàng cổ phần khác

+ ( TTXVN 22.11) Vận động 30.000 người hiến tặng giác mạc. Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam và tổ chức Orbis quốc tế tại Việt Nam sẽ phối hợp triển khai dự án truyền thông vận động hiến giác mạc trên toàn quốc từ nay cho đến tháng 12/2010. Theo văn bản hợp tác thực hiện dự án, dự án sẽ tập trung hướng đến nhóm dân cư trên 15 tuổi tại 10 tỉnh và thành phố, gồm Thái Nguyên, Hải Pḥng, Hà Nam, Hà Nội, Ninh B́nh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện có 300.000 người bị bệnh lư đang chờ được ghép giác mạc, trong khi c̣n quá ít người tự nguyện hiến tặng.

+ (ThanhNien 22.11) Gần một nửa số dân VN sẽ sống tại đô thị vào 2020. Theo Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA), quá tŕnh đô thị hoá ở Việt Nam đang diễn ra mạnh mẽ và tỷ lệ người Việt Nam sống ở các khu vực thành thị sẽ tăng từ 27% hiện nay lên 45% (tức 46 triệu người) vào năm 2020. Tính đến nay, Việt Nam có khoảng 500 khu đô thị với nhiều quy mô, nơi sinh sống của 27% trong tổng số 85 triệu dân Việt Nam. UNFPA cho rằng đô thị hóa đang tiếp sức cho quá tŕnh phát triển kinh tế, xă hội và văn hóa ở Việt Nam, tuy nhiên để đáp ứng cho sự gia tăng dân số thành thị thời gian tới, Việt Nam cần đưa ra một tầm nh́n dài hạn về quy hoạch đô thị.

+ (TTXVN 22.11) Việt Nam có trên 5 triệu thuê bao internet. Từ khi chính thức kết nối internet toàn cầu, vào tháng 11/1997, đến nay, Việt Nam có trên 5 triệu thuê bao internet, với khoảng 18 triệu người sử dụng, bằng khoảng 21% dân số, đạt mức b́nh quân cao trên thế giới. Năm 2003- năm được coi “đột phá internet” của Việt Nam, cùng với việc giảm giá truy cập, chất lượng băng truyền được cải thiện, nhất là với sự ra đời của dịch vụ truy cập internet tốc độ cao (ADSL), internet ngày càng trở nên phổ biến. Hiện nay, internet cũng được ứng dụng rộng răi trong nhiều lĩnh vực như giáo dục, y tế, kinh doanh. 100% trường đại học, cao đẳng, 92% doanh nghiệp, 50% các trường trung học cơ sở, bệnh viện cấp tỉnh đă kết nối Internet; 56/64 tỉnh, thành phố trên cả nước đă có trang web riêng.

+ (Khanh Hoa 22.11) Công bố quy hoạch khu đô thị phía tây TP Nha Trang. Khu đô thị này có diện tích hơn 2.032 ha, phía bắc giáp bờ sông Cái, phía nam giáp chân núi, phía đông giáp khu đô thị Vĩnh Thái (Nha Trang), phía tây giáp quốc lộ 1A (thị trấn Diên Khánh); quy mô dân số dự kiến đến năm 2020 là 200.000 dân; trong đó có trung tâm hành chính, khu dân cư lớn, trung tâm thương mại ở khu vực Đông - Nam. Từ nay đến năm 2010, sẽ xây dựng các khu hành chính, thương nghiệp, dân cư dọc theo trục đường nối Nha Trang - Diên Khánh; phát triển khu vực Đông – Nam

+ (Website Chính phủ 22.11) Phát triển nhiên liệu sinh học thay thế nhiên liệu truyền thống. Ngày 20/11, Chính phủ đă phê duyệt "Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nh́n đến năm 2025". Mục tiêu chủ yếu của Đề án là phát triển nhiên liệu sinh học (NLSH), một dạng năng lượng mới, tái tạo được để thay thế một phần nhiên liệu hóa thạch truyền thống, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường. Mục tiêu đến giai đoạn 2011-2015, nước ta làm chủ và sản xuất các vật liệu, chất phụ gia phục vụ sản xuất NLSH; ứng dụng thành công công nghệ lên men hiện đại để đa dạng hóa các nguồn nguyên liệu cho quá tŕnh chuyển hóa sinh khối thành NLSH. Đến năm 2015, sản lượng ethanol và dầu thực vật đạt 250 ngh́n tấn, đáp ứng 1% nhu cầu xăng dầu của cả nước. Và tầm nh́n đến năm 2025, công nghệ sản xuất NLSH ở nước ta đạt tŕnh độ tiên tiến trên thế giới. Sản lượng ethanol và dầu thực vật đạt 1,8 triệu tấn, đáp ứng khoảng 5% nhu cầu xăng dầu của cả nước.

+ (VietnamNet 23.11) Sắp có tuyến tàu thủy cao tốc Hạ Long – TPHCM. Công ty Vận tải Viễn dương Vinashin vừa mua và đưa về đến Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) một tàu thủy cao tốc của Italia có sức chở 1.000 khách, 500 xe ô tô, trị giá khoảng 60 triệu euro.Tàu có thiết kế hiện đại, sang trọng với hàng trăm cabin, có công tŕnh phụ khép kín và các khu vực dịch vụ, khu vực để xe ô tô, máy bay trực thăng, cầu thang máy, thang cuốn.Dự kiến, chuyến đầu tiên sẽ khai trương vào giữa tháng 12-2007. Trong lịch tŕnh, tàu sẽ ghé cảng Chân Mây (tỉnh Thừa Thiên-Huế) và lưu lại tại đây 8 giờ để khách tham quan một số điểm du lịch.

+ (TTXVN 23.11) USAID tài trợ tạo việc làm cho người khuyết tật. Theo Hội Trợ giúp người tàn tật Việt Nam, mục tiêu của hoạt động này nhằm giúp người khuyết tật t́m được công việc phù hợp với năng lực của ḿnh, nâng cao nhận thức về lợi ích của việc sử dụng lao động là người khuyệt tật ở Việt Nam. Hiện đă có 50 đơn vị là các cơ sở sản xuất kinh doanh của người khuyết tật và đào tạo nghề cho người khuyết tật và doanh nghiệp tuyển dụng lao động đăng kư tham gia hội chợ.

+ (TuoiTre 23.11) Lượng bụi ở TP.HCM và Hà Nội đã đến mức nguy hiểm! Đó là lời cảnh báo của các chuyên gia môi trường tại hội thảo "Quản lý chất lượng không khí tại Đông Nam Á" do Viện Công nghệ châu Á (AIT - Thái Lan) và ĐH Bách khoa TP.HCM tổ chức tại TP.HCM (21 đến 23-11). Hiện tại, ở VN chưa áp dụng chỉ tiêu đối với bụi mịn. Mỹ đặt giới hạn 35 microgram/m3, trong khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) còn đặt tiêu chuẩn thấp hơn là 25 microgram/m3. Theo khảo sát của AIT, lượng bụi mịn trong không khí tại Hà Nội và TP.HCM cao hơn các tiêu chuẩn này nhiều lần, cao nhất lên đến hơn 100 microgram/m3, còn trung bình cũng trên 50 microgram/m3.

+ (VietnamNet 24.11) Tháng 12: Có thể rút tiền tại máy ATM bất kỳ. việc kết nối hệ thống thanh toán thẻ của Smartlink (liên minh thẻ ngân hàng Vietcombank gồm 25 NH thành viên) và Banknetvn sẽ được tiến hành khẩn trương để tháng 12-2007 đáp ứng được nhu cầu sử dụng thẻ thanh toán điện tử của các ngân hàng một cách thuận tiện, mọi lúc, mọi nơi. Thẻ do các ngân hàng thành viên của Smartlink và Banknetvn  phát hành đều có thể thực hiện rút tiền mặt, sao kê tài khoản và kiểm tra số dư tại bất kỳ máy rút tiền tự động nào mạng lưới ATM của các ngân hàng thành viên. Hiện tại, hệ thống ngân hàng thương mại cả nước đă phát hành hơn 8 triệu thẻ, với thiết bị chấp nhận thanh toán hơn 4.300 máy ATM trên toàn quốc, nhưng chưa thể phát hành thẻ một nơi, rút tiền mọi lúc mọi nơi.

+ (TTXVN 24.11) Thông qua Tuyên bố Hà Nội về Không gian Giáo dục ASEAN. Bế mạc Diễn đàn Giáo dục ASEAN lần thứ nhất, ngày 23/11 tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám ở Hà Nội, các đại biểu tham dự diễn đàn đă thông qua Tuyên bố Hà Nội về Không gian Giáo dục ASEAN. Tham dự diễn đàn có Tổng Thư kư ASEAN Surin Pitsuwan, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân và các vị Bộ trưởng Giáo dục của nhiều nước ASEAN, cùng hiệu trưởng gần 150 trường đại học trong khu vực. Tuyên bố Không gian giáo dục ASEAN nhấn mạnh sự cần thiết phải tôn trọng và nhân lên những giá trị tốt đẹp của mỗi nước, đào tạo và nuôi dưỡng những công dân ASEAN đoàn kết, hợp tác hữu nghị trên cơ sở xây dựng phẩm chất, đặc trưng bản sắc ASEAN. Các nước thành viên ASEAN cần hợp tác xây dựng chuẩn mực chung của hệ thống giáo dục đại học

+ (TTXVN 24.11) Đầu tư ra nước ngoài đạt hơn 1,3 tỷ USD. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến hết tháng 10, các doanh nghiệp Việt Nam đă đầu tư ra nước ngoài 241 dự án với tổng vốn đăng kư 1,35 tỷ USD. Hầu hết các dự án tập trung yếu vào lĩnh vực thăm ḍ, khai thác dầu khí, sản xuất hàng gia dụng, vật liệu xây dựng, nông-lâm-ngư nghiệp và dịch vụ. Trong số 35 quốc gia và vùng lănh thổ có dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam, Lào vẫn là thị trường thu hút nhiều dự án nhất, với 84 dự án, tổng vốn 580 triệu USD; tiếp đến là Campuchia 27 dự án, với tổng vốn 88,5 triệu USD. Riêng thị trường Angiêri, mặc dù có một dự án đầu tư vào lĩnh vực dầu khí nhưng số vốn đă lên tới 243 triệu USD.

+ (ThanhNien 24.11) Chỉ số giá tiêu dùng sẽ ở mức hai con số. Theo TS. Lê Đăng Doanh, với mức tăng giá xăng dầu trên 15% trong đợt điều chỉnh mới đây, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2007 sẽ lên đến hai con số, tức hơn 10%, cách xa mục tiêu thấp hơn GDP. TS Doanh nhận xét, Bộ Tài chính đánh giá mức độ tác động của tăng giá xăng dầu lên thép là 1,07%, vận tải đường bộ 5,17%, lúa 1,51%... là chưa thực tế. "Đó có chăng chỉ là tính tác động ṿng đầu". V́ thế, các ngành sẽ bị tác động nhiều hơn con số Bộ Tài chính đưa ra.

+ (Nhân Dân 25.11) 8 tỉnh, thành phố thay đổi mă vùng điện thoại cố định. Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa có quyết định mở rộng độ dài mă vùng điện thoại cố định tại tám tỉnh, thành phố là Ḥa B́nh, Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu, Đác Lắc, Đác Nông, Cần Thơ và Hậu Giang. Theo đó, từ 0 giờ ngày 24-11, mă vùng điện thoại cố định cũ của Ḥa B́nh là 18 sẽ đổi thành 218; Hà Giang đổi từ 19 thành 219; Điện Biên từ 23 thành 230; Lai Châu từ 23 thành 231; Đắc Lắc từ 50 thành 500; Đác Nông từ 50 thành 501; Cần Thơ từ 71 thành 710 và Hậu Giang từ 71 thành 711. Thời gian chính thức áp dụng quay mă vùng mới duy nhất bắt đầu từ 0 giờ ngày 15-12-2007. Trong thời gian chuyển đổi, VNPT cho phép thuê bao quay số theo kiểu cũ và kiểu mới song song.

+ (Thanh Niên 25.11) Hội Thánh Cao tổ chức Đại hội bầu Ban Thường trực nhiệm kỳ 3. Sáng 24-11, nhân Đại lễ kỷ niệm lần thứ 83 Ngày khai minh Đại Đạo Cao Đài, Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo đă tổ chức Đại hội Hội Thánh và đại biểu nhơn sanh để bầu Ban Thường trực Hội thánh nhiệm kỳ 3 (2007 - 2012). Đại hội đă nghe báo cáo kết quả hoạt động của Hội Thánh nhiệm kỳ 2 (2002 - 2007) và mười năm, kể từ năm 1997, thực hiện chính sách hoàn nguyên, đă có nhiều tiến bộ, gắn bó với dân tộc, góp phần phát triển đất nước, vừa tốt đạo vừa đẹp đời. Hội Thánh cũng có nhiều hoạt động từ thiện như cứu trợ đồng bào bị lũ lụt ở sáu tỉnh miền trung, lũ quét ở các tỉnh phía bắc và băo số 9 (năm 2006) ở các tỉnh Nam Bộ.... Nhiệm kỳ vừa qua, toàn Đạo đă có 33 thánh thất được công nhận nơi thờ tự văn minh.

+ (VnExpress 26.11) Pháp hỗ trợ xây tàu điện ngầm tại Hà Nội. Pháp sẽ đầu tư 282 triệu euro thông qua Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) để hỗ trợ dự án xây dựng tàu điện ngầm tại Hà Nội. Dự kiến 80% công tŕnh sẽ được hoàn thành vào năm 2010. Ngoài ra, Pháp cũng cam kết giúp Việt Nam xây dựng nhà máy điện nguyên tử. Dự kiến năm 2020, Việt Nam khởi động dự án điện hạt nhân.

+ (Nhân Dân 26.11) Chủ tịch Ủy ban châu Âu J.M. Barroso  thăm chính thức Việt Nam. Cùng đi với Chủ tịch EC J.M. Barroso  có thành viên Văn pḥng Chủ tịch EC Ph.A.Ghi-ma-gia, Vụ trưởng Vụ lễ tân G. Đờ Ban, Vụ trưởng Vụ châu Á Giêm Mo-ran, Trưởng pḥng Đông-Nam Á S.Ghi-lét-xpi.

+ (ThanhNien 26.11) Năm nay, có 5,5 tỉ USD kiều hối gửi về nước.  Năm nay, lượng kiều hối về Việt Nam tiếp tục gia tăng, ước tính lên tới 5,5 tỉ USD. Lượng kiều hối chuyển qua hệ thống Ngân hàng Sacombank 10 tháng qua đạt gần 800 triệu USD; qua Công ty kiều hối Đông Á của Ngân hàng Đông Á đạt gần 690 triệu USD; qua ACB tăng hơn 20%; qua các ngân hàng đại lư của Wester Union (ACB, Agribank, VP Bank, Eden,…) cũng tăng.Như vậy, lượng kiều hối năm nay lớn gấp 157 lần năm 1991, b́nh quân một năm tăng trên 37%. Trong 16 năm qua, tổng lượng kiều hối gửi về nước ta đạt trên 29,4 tỉ USD, bằng trên 70% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tính từ năm 1988, cao gấp rưỡi lượng vốn ODA được giải ngân tính từ năm 1993.

+ (NLĐ 26.11) 5,5 tỉ USD đầu tư hạ tầng Khu Kinh tế mở Chu Lai. UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch - Đầu tư lập danh mục dự án ưu tiên (huy động các nguồn vốn ODA) với tổng số tiền 5,5 tỉ USD đầu tư cơ sở hạ tầng tại Khu Kinh tế mở Chu Lai. Trong đó có cảng hàng không quốc tế Chu Lai; cảng biển Kỳ Hà; dự án chế tạo thiết bị, lắp ráp máy móc quan trắc, xử lư chất thải, nước thải và khí thải; dự án xây dựng kinh doanh cảng Kỳ Hà kết hợp với xây dựng khu thương mại tự do Chu Lai; dự án xây dựng và kinh doanh khu vui chơi giải trí xă đảo Tam Hải; dự án khu công nghiệp sạch, khu công nghệ cao...

+ (Nhân Dân 27.11) Tăng quyền tự chủ cho các trường đại học. Thực hiện Luật Giáo dục và Nghị định số 75/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều  của Luật Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa hoàn thành dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường đại học (ĐH) ban hành theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trường ĐH chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo và giá trị văn bằng, chứng chỉ do trường cấp, trên cơ sở xây dựng và phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng đào tạo

+ (TTXVN 27.11) Vốn FDI vào Việt Nam vượt 15 tỷ USD. Cục Đầu tư Nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, 11 tháng qua, Việt Nam đă thu hút được hơn 15 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm trước, và đă vượt mục tiêu đề ra cho cả năm nay (13 tỷ USD).Trong số này, hơn 13 tỷ USD là vốn đầu tư của 1.283 dự án đầu tư mới, phần c̣n lại là vốn bổ sung vào 314 lượt dự án đang triển khai. Dự kiến, tổng vốn thu hút đầu tư nước ngoài cả năm 2007 sẽ đạt trên 16 tỷ USD.

+ (Website Chính Phủ 27.11) Năm 2008, Việt Nam đăng cai Olympic Vật lư Quốc tế lần thứ 39. Khoảng 100 đoàn đến từ các quốc gia và vùng lănh thổ trên toàn thế giới sẽ tham dự IPhO 2008. Mỗi đoàn có 9 thành viên, gồm lănh đạo đoàn, học sinh và quan sát viên.Trong thời gian tổ chức IPhO 2008 có kết hợp tổ chức Hội nghị Liên đoàn thế giới về các kỳ thi vật lư theo thông lệ của Liên đoàn thế giới về các kỳ thi vật lư (WFPhC) với trên 80 đại biểu tham dự. Hội nghị WFPhC diễn ra từ ngày 29/7 - 2/8/2008.

+ (TTXVN 28.11) Việt Nam gia nhập Tổ chức Di cư quốc tế. Ngày 27/11 tại Giơnevơ (Thụy Sĩ), Việt Nam đă chính thức trở thành thành viên thứ 122 của Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tại kỳ họp lần thứ 94 Hội đồng IOM diễn ra từ ngày 27 đến 30/11.  Sự kiện Việt Nam gia nhập IOM khẳng định Việt Nam mong muốn và sẵn sàng hợp tác với các quốc gia và các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực liên quan; đồng thời là bằng chứng cho thấy các nước đánh giá cao vai tṛ của Việt Nam trong việc giải quyết vấn đề di cư quốc tế

+ (TTXVN 28.11) Việt Nam tăng 4 bậc chỉ số phát triển con người. Theo báo cáo về t́nh h́nh phát triển con người năm 2007-2008 do Liên hợp quốc công bố ngày  hôm nay, 27/11, Việt Nam đă tăng 4 bậc so với năm ngoái trong bảng xếp hạng chỉ số phát triển con người, từ vị trí 109 lên vị trí 105.Việt Nam nằm trong nhóm các nước có chỉ số phát triển con người ở hạng trung b́nh, xếp sau Thái Lan (đứng thứ 78), Trung Quốc (đứng thứ 81), Phillíppin (90) và Xri Lanca (99). Đánh giá dựa theo các tiêu chí cơ bản như giá trị chỉ số phát triển con người, tuổi thọ, tỉ lệ người lớn biết chữ, giáo dục tiểu học và trung học, thu nhập GDP tính theo đầu người

+ (VietnamNet 28.11) Chỉ số giá tiêu dùng sẽ vượt 10%. Số liệu do Tổng cục Thống kê công bố chiều ngày 27/11 cho biết, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 so với tháng 10 đă tăng 1,23%. Như vậy, nếu so với tháng 12/2006 th́ chỉ số 11/ 2007 đă lên đến 9,45%. Đây là mức rất cao so với những năm gần đây. Năm 2006 chỉ tăng 6%, 2005 là 7,6%. Tuy nhiên, tốc độ tăng giá tháng 11 chưa tính đến tác động của quyết định tăng giá xăng dầu mới đây. Trong tháng 12 tới, khi giá xăng dầu đă tác động bước đầu tới nhiều mặt hàng, cộng với quy luật tăng giá cuối năm... có thể sẽ khiến giá cả tiêu dùng tăng mạnh hơn. V́ vậy, ngay từ bây giờ, nhiều chuyên gia đă cho rằng, chỉ số giá cả năm 2007 sẽ dễ dàng đạt tới mức 2 con số tức là vượt 10%. Dự đoán, mức tăng giá trong tháng 12 khoảng 1,5%. Nếu như vậy, th́ chỉ số giá tiêu dùng đă lên đến 10,95%. Vượt xa chỉ tiêu ḱm giữ tốc độ tăng giá tiêu dùng thấp hơn tốc độ phát triển kinh tế.

+ (VietnamNet 28.11) Lần đầu tiên thực hiện ghép gan cho người lớn. Lần đầu tiên tại Việt Nam, một ca ghép gan cho người lớn được thực hiện vào sáng 28/11, do Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) thực hiện với sự giúp đỡ của các chuyên gia Đài Loan. Bệnh nhân là một nam giới.Đây là ca ghép gan người lớn đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam với chi phí khoảng 1 tỷ đồng. Trước đó tại Việt Nam, nhiều ca ghép gan cho trẻ em đă được thực hiện thành công. So với ghép gan cho trẻ em th́ ca ghép cho người lớn sẽ khó khăn hơn và nhiều rủi ro. Với ghép gan cho trẻ em, chỉ cần tách một phần, khoảng 30% thùy trái của người cho gan. Nhưng ghép gan ở người lớn đ̣i hỏi phải lấy thùy phải của người cho gan (khoảng 50 - 60%).

+ (VietnamNet 28.11) Hàng ngàn học sinh "nói không" với học tiếng Pháp. Học sinh (HS) chỉ thích học tiếng Anh - là một trong nhiều "rào cản" cho việc triển khai dạy tiếng Pháp trong trường phổ thông. Mặt khác, hướng dẫn của Bộ GD-ĐT nêu "môn tiếng Pháp ngoại ngữ (NN) 2 được xem như một môn học tự chọn không bắt buộc" cũng khiến số lượng HS theo học giảm dần...

+ (NLĐ 28.11) BV Trung Ương Huế cứu 3 bệnh nhân nhờ kỹ thuật đặt máy tạo nhịp tim. Được sự hỗ trợ của GS Bùi Văn Minh, giảng viên Trường Đại học David (California, Mỹ), ngày 27-11, các bác sĩ Khoa Nội Tim mạch - Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Trung ương Huế đă thực hiện thành công kỹ thuật đặt máy tạo nhịp tim thế hệ mới (RCT) cho ba bệnh nhân bị suy tim nặng, cơ tim dăn, chức năng tim giảm 35%... Ba bệnh nhân này nhập viện vào đầu tháng 11-2007 trong t́nh trạng nói trên, phải thay tim mới sống được. Tuy nhiên, thực hiện kỹ thuật này chi phí rất đắt. Đến 17 giờ cùng ngày, cả ba bệnh nhân đă thở tốt hơn. Theo GS Bùi Văn Minh, đặt máy tạo nhịp tim thế hệ mới là một kỹ thuật rất phức tạp. Cả 3 bệnh nhân đều được GS Minh hỗ trợ máy, mỗi chiếc trị giá 25.000 USD. 

+ (HàNội Mới 28.11) Lăi suất VND biến động. Từ tín hiệu trên thị trường liên ngân hàng, lăi suất huy động VND của các ngân hàng bắt đầu bước vào cuộc đua mới. Trung tuần tháng 11 vừa qua, lăi suất trên thị trường liên ngân hàng biến động mạnh, có thời điểm vọt lên 12%/năm, cao hơn cả lăi suất cho vay của các ngân hàng thương mại. Dù Ngân hàng Nhà nước đă vào cuộc b́nh ổn, đưa lăi suất liên ngân hàng về gần 8%/năm, nhưng biến động trên cho thấy vốn khả dụng của nhiều thành viên trong hệ thống đang có nguy cơ thiếu hụt. Một tuần trở lại đây, một số ngân hàng cổ phần đă chính thức điều chỉnh lăi suất huy động VND. Mở đầu là Ngân hàng An B́nh (ABBank) với mức tăng vượt trội, vượt trên 10%/năm ở kỳ hạn 24 tháng. Cuối tuần qua, Ngân hàng Ngoài quốc doanh (VPBank) cũng chính thức nhập cuộc, tăng lăi suất huy động VND từ 0,12 – 0,84%/năm. Mới nhất, từ ngày 27/11, Ngân hàng Đông Nam Á cũng quyết định tăng mạnh lăi suất huy động VND, từ 0,24 – 1,08%/năm. Ngoài ra, những khoản tiền gửi trên 100 triệu đồng c̣n được hưởng lăi suất cao hơn.

+ (LĐĐT 28.11)Nghệ An: Tiêu huỷ đàn trâu, ḅ lở mồm long móng. Ngày 28.11, Chi cục Thú y Nghệ An cùng UBND huyện Nam Đàn tiến hành tiêu huỷ đàn gia súc bị bệnh LMLM tại xă Nam Thượng theo quyết định của UBND tỉnh. Theo đó, 21 con trâu ḅ mắc bệnh ở xă này đă bị tiêu huỷ. Trước đó, ngày 26.11, UBND tỉnh Nghệ An đă công bố dịch LMLM tại xă Nam Thượng. Cùng ngày, Bộ NNPTNT đă có  công điện  khẩn yêu cầu tiêu huỷ ngay số gia súc bị dịch. Được biết, dịch LMLN xuất hiện từ ngày 15.11 nhưng măi tới ngày 19.11, chính quyền địa phương mới báo cáo về Chi cục Thú y. Ngoài việc tiêu huỷ đàn gia súc bị dịch, công việc tiêu độc khử trùng, kiểm dịch, chốt chặn... cũng đă được tiến hành đồng thời.

+ (LĐ 28.11) Bạc Liêu: Một sản phụ mới... 12 tuổi. Ngày 25.11, khoa sản BVĐK tỉnh xác nhận thông tin, cách đây mấy ngày khoa này có "đỡ đẻ" bằng cách mổ lấy con cho một thai phụ tên D.T.U - ngụ tại xă Hưng Phú, huyện Phước Long - theo giấy khai sinh mới...12 tuổi (SN: 1995). Hiện thai phụ này đă xuất viện cùng với đứa con trai của ḿnh nặng 2,5kg. Theo người nhà của U, trước đây U có theo mẹ đi giúp việc nhà tại TPHCM, đang làm việc th́ bị ngất, gia đ́nh chở đến BV mới hay đă mang thai 16 tuần.

VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM . VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM . VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM

 

 

QUAN NIỆM VỀ T̀NH DỤC TRƯỚC HÔN NHÂN & GIÁO DỤC GIỚI TÍNH:

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TỪ HOA KỲ.

 

Cần phải xem lại những ư kiến cho rằng việc các bạn trẻ hiện nay quan hệ t́nh dục trước hôn nhân là

giống và bị ảnh hưởng của phương Tây. Không chỉ có vấn đề t́nh dục, giới tính, mà h́nh như có sự ngộ

nhận do chúng ta chỉ biết đời sống Âu Mỹ qua phim ảnh báo chí mà thôi. Thực tế đó chỉ là những biểu

hiện lệch lạc, cộng với việc t́m kiếm và quảng bá các tin giật gân,nhằm làm tăng số độc giả và khán

giả. V́ vậy phải t́m hiểu đời sống xă hội Âu Mỹ qua những nghiên cứu,thăm ḍ,báo cáo nghiêm túc,do

các tổ chức, các viện nghiên cứu,các trường đại học thực hiện.

 

C̣n đây là kết quả một nghiên cứu có tên Sex Education in America (Giáo dục giới tính tại Mỹ) do

Trường quản trị John F. Kennedy thuộc Đại học Harvard phối hợp với National Public Radio tiến hành

năm 2003 (được công bố năm 2004). Mẫu nghiên cứu trên 1.759 người từ 18 tuổi trở lên được lựa chọn

theo phương pháp ngẫu nhiên, trong đó có 1.001 phụ huynh học sinh.

 

1. Người Mỹ thật sự có cái nh́n thoáng về t́nh dục trước hôn nhân không?

Câu trả lời là không. Khi được hỏi ông bà có đồng ư rằng t́nh dục không hôn nhân là không đúng xét về mặt luân lư hay không, th́ 50% số người trả lời đồng ư và 46% không đồng ư, có 3% người trả lời không biết và 1% từ chối trả lời. 83% đồng ư quan hệ t́nh dục không hôn nhân là điều tội lỗi. Cần lưu ư câu hỏi không nói về độ tuổi của việc quan hệ t́nh dục mà chỉ nói về việc quan hệ t́nh dục không hôn nhân mà thôi.

Với một câu hỏi khác là ông bà có nghĩ rằng quan hệ t́nh dục trước hôn nhân của các bạn thanh thiếu niên (tuổi teen) là không đúng xét về mặt đạo đức hay không, câu trả lời đồng ư chiếm đa số rất cao với 63%, trong khi số người không đồng ư chỉ 35%. Liệu việc này có phải là tội lỗi không th́ có 77% đồng ư và 20% không đồng ư.

 

2. Tuổi nào bắt đầu quan hệ t́nh dục?

Kết quả nghiên cứu cho thấy vẫn c̣n gần 50% số người Mỹ cho rằng dù ở độ tuổi nào cũng cần phải chờ đến khi kết hôn th́ mới quan hệ t́nh dục. Hai câu hỏi sau đây chứng minh điều này: khi được hỏi nam giới nên chờ đến độ tuổi nào mới bắt đầu có quan hệ t́nh dục th́ 44% số người được hỏi cho rằng nên chờ đến khi kết hôn, 31% cho rằng nên chờ đến tuổi 18. Đối với nữ, 33% cho rằng nên chờ đến tuổi 18 và có 47% bảo nên chờ đến khi kết hôn.

 

3. Về giáo dục giới tính trong học đường

Khi được hỏi về mức độ giáo dục giới tính trong chương tŕnh học của trường, có 69% cho rằng đây là một nội dung rất quan trọng, 21% cho là tương đối quan trọng và số c̣n lại có ư kiến khác. Tuy nhiên, về nội dung giáo dục giới tính th́ người Mỹ vẫn c̣n phân vân khi có 50% số người được hỏi cho rằng nhà trường chỉ nên giảng dạy về sự tiết dục (sexual abstinence), và không nên cung cấp thông tin về cách thức sử dụng bao cao su cùng các phương pháp ngừa thai khác.

Có 46% số người được hỏi cho rằng cách thức giáo dục giới tính thích hợp nhất là công thức “tiết dục + các nội dung khác”, tức là nội dung về sự tiết dục là phần ưu tiên, và nếu có một số bạn trẻ không chấp nhận điều này th́ nhà trường mới cung cấp thêm những hiểu biết về cách thức tiếp cận và sử dụng bao cao su, cũng như các cách ngừa thai khác. Tuy nhiên, vẫn có 36% tin rằng sự tiết dục không phải nội dung quan trọng nhất mà quan trọng là phải dạy thanh thiếu niên cách thức đưa ra những quyết định có trách nhiệm về vấn đề t́nh dục.

 

4. Gia đ́nh và việc giáo dục giới tính

Có 82% số phụ huynh đồng ư rằng nhờ có giáo dục giới tính ở học đường mà họ cảm thấy việc trao đổi với con cái về các vấn đề liên quan đến giới tính, t́nh dục được dễ dàng hơn (16% có ư kiến ngược lại). Những vấn đề về giáo dục, t́nh dục mà phụ huynh có trao đổi với con cái như sau:

- Vấn đề sinh học của sex và việc mang thai: 86%.

- Pḥng tránh các loại bệnh lây truyền qua đường t́nh dục: 87%.

- Về thời điểm quan hệ t́nh dục: 88%.

- Bao cao su và các phương pháp pḥng tránh thai nếu có quan hệ t́nh dục: 71%.

- Việc chờ đợi chuyện quan hệ t́nh dục đến hôn nhân: 86%.

- Những yếu tố đạo đức và tôn giáo liên quan đến hoạt động t́nh dục: 88%.