Thơ Paul Nguyễn Văn Giàu - Thơ Paul Nguyễn Văn Giàu - Thơ Paul Nguyễn Văn Giàu

ĐƯỜNG TRẦN TÔI ĐI
 
 .

 

Tôi đi chưa trọn con đường,
Trần gian hố thẳm khói sương mịt mờ.
Cung đàn đứt mấy đường tơ,
Khúc ca lỡ nhịp, bài thơ lỡ vần.
Tôi đi chưa trọn đường trần,
Thành công chưa thấy, ăn năn đã nhiều.

Tuổi đời bóng xế cô liêu,
Bình minh mới chớm, sương chiều buông nhanh.
Tiếc cho ngày tháng xuân xanh;
Tiếc cho hoài bão không thành trôi xa;
Tiếc cho màu nắng nhạt nhoà;
Tiếc cho dâu bể một đời đổi thay!

 

 


Paul Nguyễn văn Giàu

8/3/2010

© Lớp Ngôn Sứ, Khoá 15 GHHV, Đà Lạt