Thơ Paul Nguyễn Văn Giàu - Thơ Paul Nguyễn Văn Giàu - Thơ Paul Nguyễn Văn Giàu

HẾT MỘT MÙA TRĂNG
 
 .

 

Rồi thôi cũng hết một mùa trăng,
Ngày tháng hoàng kim đã lịm dần.
Ngân hà bến cũ thuyền đâu mất,
Tăm tối hoàng hôn khuất dấu chân!

Thuyền đời trôi mãi trôi trôi mãi,
Không chờ không đợi bến sông trăng.
Không chờ không đợi ngày xưa ấy.
Năm tháng buồn tênh đã mãn phần!

 

 


Paul Nguyễn văn Giàu

Sàigòn, 13.6.2009

© Lớp Ngôn Sứ, Khoá 15 GHHV, Đà Lạt