Thơ Paul Nguyễn Văn Giàu - Thơ Paul Nguyễn Văn Giàu - Thơ Paul Nguyễn Văn Giàu

KHI TA HAI MƯƠI
 
 .

 

Đồi thông lướt thướt nắng tươi vàng,
Khi ta hai mươi mộng ngập tràn,
Khát vọng trong tim rừng rực cháy,
Linh mục muôn đời tước vinh quang.

Khi ta hai mươi mộng cao vời,
Là Melchi tư tế muôn đời,
Là Lêvi giống dòng ưu tuyển,
Là ánh dương rạng chiếu nơi nơi!

Khi ta hai mươi mắt sáng ngời,
Đem lòng nhân ái dệt muôn nơi,
Quyết đem ánh sáng xua tăm tối,
Chân lý, bình an đến mọi người.

Soi lối ngàn năm ai lạc bước,
Dẫn đường khắp chốn kẻ sa chân.
Tiếp bước Thầy đi luôn vững tiến,
Vâng lời Chúa dạy mãi kiên gan.

Thuở ấy ta nguyện đời tận hiến,
Khó khăn, gian khổ chẳng nề chi;
Thử thách, cam go không ngại gì;
Nhất quyết đạp bằng bao trở ngại.

Năm tháng qua đi nghiền ngẫm lại,
Ánh tà dương phủ bóng thời gian,
Đời linh mục Thiên chức cao sang,
Là danh vọng quyền uy một cõi.

Đàn chiên uống say từng tiếng nói,
Hùng hồn lời Chúa giảng bay xa,
Đem niềm vui chan chứa mọi nhà,
Dìu thế nhân về miền tươi sáng.

Bốn biển xênh xang giờ đã chán,
Đó đây dong ruổi mãi chồn chân.
Mâm cao cỗ đầy nay ngao ngán,
Chúc tụng quen tai quá ngại ngần!

Khi ta hai mươi mộng tuyệt vời!
Vướng bận trần gian quyết xa rời,
Đời như áng thơ vui bất tận,
Lý tưởng hăng say phục vụ Người.

Nay bóng hoàng hôn nhuộm cuộc đời,
Nỗi niềm trong vũng tối chơi vơi,
Ngọt bùi - cay đắng đời linh mục...
Chúa thấu lòng con Chúa, Chúa ơi?

 

 


Paul Nguyễn văn Giàu

6.10.2012

 

© Lớp Ngôn Sứ, Khoá 15 GHHV, Đà Lạt