Thơ Paul Nguyễn Văn Giàu - Thơ Paul Nguyễn Văn Giàu - Thơ Paul Nguyễn Văn Giàu

NHỚ
 
 .

 

Nhớ về dĩ vãng
Cuồn cuộn nỗi đau
Nhớ về kỷ niệm
Chất ngất u sầu

Nhớ về bè bạn
Bốn phương lìa nhau
Nhớ về trường cũ
Bùi ngùi biển dâu

 

 


Paul Nguyễn văn Giàu

13.2.2012

© Lớp Ngôn Sứ, Khoá 15 GHHV, Đà Lạt