Thơ Paul Nguyễn Văn Giàu - Thơ Paul Nguyễn Văn Giàu - Thơ Paul Nguyễn Văn Giàu

SAO KHÔNG VỀ
 
 .

 

Về đi anh, sao không về thăm chốn cũ!
Mái trường xưa chờ đó đã bao ngày,
Bạn bè nay khắp Nam Bắc Đông Tây,
Một lần đi biết bao giờ hội ngộ!

Một lần đi trong phong ba bão tố,
Bỏ trường xưa trơ vơ đứng âm thầm.
Chia tay người xa khuất nẻo mù tăm
Dấu rêu phong hằn lối xưa thu thảo

Anh về đi, nhìn trường xưa áo nảo
Về một lần níu lại bóng thời gian;
Đã từ ly trong gai góc gian nan,
Chạm quá khứ vỡ tan tành ảo ảnh.

Chắp hoài niệm anh nhặt gom từng mảnh;
Giữ chặt hồn trong thương tiếc miên man.
Đồi quanh co che khuất nẻo thời gian,
Dìm kỹ niệm trong mịt mùng sương khói.

Về đi anh, tơ lòng buông tiếng nói,
Phút u hoài, mặc niệm bóng ngày xưa…

 

 


Paul Nguyễn văn Giàu

26/4/2010 - 27/10/2010

© Lớp Ngôn Sứ, Khoá 15 GHHV, Đà Lạt