Thơ Paul Nguyễn Văn Giàu - Thơ Paul Nguyễn Văn Giàu - Thơ Paul Nguyễn Văn Giàu

VALENTINE VÀ LINH MỤC
 
 .

 

Ba vạn sáu ngàn ngày đâu chỉ một;
Đâu chỉ chocolat, chỉ hoa hồng;
Đâu chỉ một tình yêu đượm thấm nồng;
Đâu chỉ quẩn quanh đời nhỏ hẹp!

Luôn ấp ủ mối tình cao đẹp,
Yêu Thiên Chúa và yêu con người;
Vâng nghe theo tiếng Chúa gọi mời;
Bỏ trần gian khi tuổi còn thơ ấu.

Tình yêu ấy luôn luôn nung nấu,
Quyết dấn thân giúp Chúa cứu đời,
Gian khó, ưu phiền mãi không lơi,
Vững dạ thi gan cùng tuế nguyệt

Còn tình yêu nào luôn bất diệt,
Như mối tình chính Chúa trao ban?
Một tình yêu son sắt đá vàng,
Yêu nhân thế thông truyền mọi ơn ích.

Linh mục, người chuyển giao bí tích,
Người loan truyền lời Chúa hôm nay...
Những ngày rộn rã Valentine
Có nghĩa gì đâu, đời linh mục!

Một cuộc đời mọi nơi mọi lúc,
Ban phát và thấm đẫm yêu thương,
Một tình yêu gieo khắp muôn phương,
Đánh đổi lấy hy sinh và phục vụ...

 

 


Paul Nguyễn văn Giàu

Valentine 2014

© Lớp Ngôn Sứ, Khoá 15 GHHV, Đà Lạt