MỘT SỐ ĐỒ ÁN THIẾT KẾ VÀ QUY HOẠCH -3-

1 2 3 4

 

 

 

 

Nhà Thờ Lái Thiêu

Nhà Thờ Lái Thiêu -1-

 

Nhà Thờ Lái Thiêu

Nhà Thờ Lái Thiêu -2-

 

Nhà Thờ Lái Thiêu

Nhà Thờ Lái Thiêu -3-

 

 

KTS Nguyễn Văn Giàu
GHHV khoá 15,

 

 


Mời xem tiếp

1 2 3 4

 

 

 


Xem các bài viết khác trong Lớp Ngôn sứ , Khoá 15 GHHV Đà Lạt Việt Nam.