MỘT SỐ ĐỒ ÁN THIẾT KẾ VÀ QUY HOẠCH -4-

1 2 3 4

 

 

 

 

BT

BT -1-

 

BT

CBT -2-

 

TK3

TK -3-

 

TQT1

Tái định cư Bến xe Miền Tây -1-

 

TQT2

Tái định cư Bến xe Miền Tây -2-

 

TQT3

Tái định cư Bến xe Miền Tây -3-

 

TQTC

Tái định cư Bến xe Miền Tây -4-

 

 

KTS Nguyễn Văn Giàu
GHHV khoá 15,

 

 


Mời xem tiếp

1 2 3 4

 

 

 


Xem các bài viết khác trong Lớp Ngôn sứ , Khoá 15 GHHV Đà Lạt Việt Nam.