GHHV toàn cảnh


Index      Previous      Next

Previous photo Next photo Thumbnail page

Trên: GHHV nhìn từ sân thượng khách sạn Palace
Giữa: GHHV, không ảnh
Dưới: Lớp Ngôn Sứ, Thừa tác vụ LectoratGenerated by JAlbum 6.5   Design inspired by Exhibit Engine
   
Index      Previous      Next