Lớp Ngôn Sứ và các Cha Giáo Sư, tháng Bảy 1975


Index      Previous      Next

Previous photo Next photo Thumbnail page

Lớp Ngôn Sứ và các Cha Giáo Sư, tháng Bảy 1975
Hình chụp chung trước khi chia tay .

"Ngày mai, nơi xa xôi , bạn hãy nhớ phút chia tay này ...
Còn lời nào, xin nói hết cho nhau nghe ..."Generated by JAlbum 6.5   Design inspired by Exhibit Engine
   
Index      Previous      Next